تفاوت میان نسخه‌های «تشخیص خودکار شماره پلاک خودرو»

بدون خلاصه ویرایش
* دیده‌بانی معابر، گلوگاه‌ها و مرزها و گزارش سریع خودروهای سرقتی عبور کرده از آنها
* ثبت اطلاعات ترافیکی دقیق و جامع از تردد خودروها در معابر
 
=== خطاهای پلاک خوانی ===
'''خطای نخواندن پلاک''' : یکی از بدترین انوع خطاهای این گونه سیستم‌هاست . در این نوع خطا خودرو از مقابل دوربین عبور می‌کند ولی دوربین آنرا تشخیص نمی‌دهد . به صورت عرفی این میزان خطا بین ۱ تا ۴ درصد است.
 
'''خطای تشخیص غیر پلاک''': تشخیص سایر نوشته‌ها ، زمین و بدنه خودروها به جای پلاک . به صورت عرفی این میزان خطا حدود 1 درصد است.
 
'''خطای قرائت اشتباه پلاک''': از میزان خودروهایی که از مقابل دوربین در یک بازه زمانی عبور می کنند محاسبه می‌شود .بدین صورت که پس از عبور تعداد قابل توجهی خودرو ، تعداد خودروهایی که فاقد پلاک بوده‌اند ، یا پلاکشان به گونه ای بوده که با چشم نیز قابل خواندن نبوده کسر می گردد (پلاک مخدوش) ، سپس از بین سایر خودروها مواردی که یک یا چند کاراکتر پلاک درست خوانده نشده به عنوان خطا در نظر گرفته می‌شود. صحت پلاک خوانی از محاسبه این پارامتر محاسبه خواهد شد.
 
'''مثال'''
 
150 خودرو از جلو دوربین عبور می‌کند.
 
از این تعداد 3 خودرو فاقد پلاک بوده‌اند ، که البته 2 عدد دیگر از آن خودروها پلاک بسیار خراب و غیر قابل تشخیص داشته اند.
 
در خروجی دوربین 146 پلاک ثبت شده که تعداد 4 عدد آن مربوط به تصویر باربند خودرو می باشد ، همچنین 10 مورد خطا در خواندن کارکتر پلاک رخ داده است:
 
شرح عملکرد این سیستم به شرح زیر است:
 
{| class="wikitable"
|
|'''روش محاسبه'''
|'''مقدار در این مثال'''
|'''موضوع'''
|
|-
|
|ورودی مساله
|150
|(a)تعداد کل خودرو عبوری
|
|-
|
|ورودی مساله
|3
| {b}تعداد خودرو فاقد پلاک
|
|-
|
|ورودی مساله
|2
| {c}تعداد خودرو دارای پلاک مخدوش
|
|-
|
|{c}-{b}-{a}
 
(3 - 2 - 150)
|145
| {d}'''تعداد خودروهای قابل احصا'''
|
|-
|
|ورودی مساله
|146
|{e}تعداد کل قرایت
|
|-
|
|ورودی مساله
|4
| {f}تعداد خطای تشخیص غیر پلاک
|
|-
|
|ورودی مساله
|10
|{g}تعداد خطای پلاک خوانی
|
|-
|
|{f}-{e}
 
(4 - 146)
|142
| {h}تعداد کل قرایت قابل قبول
|
|-
| colspan="5" |'''محاسبه پارامترهای دقت سامانه'''
|-
|
|100*{f}÷ {g}
 
100*(4÷ 146)
|~2.7%
|خطای تشخیص غیر پلاک
|
|-
|
|100 * {d}÷ ({h}-{d})
 
100* 145 ÷ (142 -145)
|~2.06%
|خطای میسد پلاک
|
|-
|
|1- ({g} ÷ {8})*100
 
(1-(10÷142))* 100
|~92.9%
|صحت پلاک خوانی
|
|}
 
==== '''دقت پلاک خوانی''' ====
نکته مهم در خصوص دقت سامانه‌های پلاک‌خوانی این است که برخی فروشندگان دقت سیستم خود را به عنوان خطا به ازای هر کاراکتر می‌گویند و این معیاری است متفاوت.زیرا به صورت معمول در هر پلاک 8 کاراکتر داریم ،  به عنوان مثال اگر کسی اعلام کند پلاک خوانی با دقت 98 در صد در هر کاراکتر دارد معادل 100*8 ^ 0.98  یعنی چیزی در حدود 85 درصد دقت در خواندن پلاک دارد.
 
نکته دیگر اینکه برخی سامانه ها دقت بالایی در میان پلاک‌هایی که می خوانند دارند (مثلا 96 ). ولی به میزان قابل توجهی از پلاک‌ها را نمی بینند و اصطلاحا dismiss بالایی دارند . لذا همواره باید این دو معیار را همزمان برای انتخاب در نظر گرفت.
 
در نهایت در گذشته دقت 85 درصد صحت پلاک خوانی، دقت خوبی به شمار می‌آمد ولی امروزه سیستم‌هایی با دقت 95 و بالاتر هم یافت می‌شود، ولی باید مراقب تبلیغات بود و حتما ادعاها را در عمل ارزیابی علمی نمود.
 
== امکانات جانبی سامانه تشخیص خودکار شماره پلاک خودرو ==
۲۹

ویرایش