تفاوت میان نسخه‌های «مهمان‌نوازی»

جز
جز (←‏وظایف میزبان: اصلاح فاصلهٔ مجازی)
رزق ما با پای مهمان می‌رسد از خوان غیب / میزبان ما است هر کس می‌شود مهمان ما (صائب تبریزی)
 
این خصلت پسندیده با ظهورتوسط دین اسلام درنیز بینمورد جوامعتائید و پذیرش آن از طرف مردم بیش از پیش در جامعه اسلامی ثبت وتوجه جاودانهقرار شدگرفت.
امروزه متأسفانه این سنت انسانی حتی در جوامع اسلامی محدود شده یا تقریباً برچیده شده است. مردم مهمانداری را فقط محدود به دعوتی‌های رسمی آشنایان و اطرافیان خویش نموده و تمایل چندانی برای پذیرایی از مسافر و غریبه بی‌پناه از خود نشان نمی‌دهند شاید دلایل این امر جو مادیگرایی حاکم بر جامعه، زندگی شهرنشینی و ضعف هنجارهای اخلاقی در میان مردم باشد