باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
این فهرستی است از '''اعضای [[شورای نگهبان]]'''. فقها به انتصاب [[رهبر ایران]] و حقوقدانان با معرفی [[رئیس قوه قضاییه]] و رای [[مجلس شورای اسلامی]] انتخاب می‌شوند.
 
== دوره اول (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵) ==
کاربر گمنام