ویکی‌پدیا:شیوه‌نامه/زندگی‌نامه‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏سید: متن قبلی کژتابی داشت
(←‏سید: متن قبلی کژتابی داشت)
 
=== سید ===
طبق بحث و اجماع ویکی‌پدیای فارسی پیشوند [[سید]] فقطجزء یکالقاب بارمحسوب در لیدنمی‌شود. مقالهبرای استفاده می‌شوداز وسید نیازیدر نیستعنوان درو متن مقالهمقالات [[وپ:سید]] را تکرارمطالعه شودکنید.<ref>[[ویکی‌پدیا:نظرخواهی/سید در عنوان مقالات]]</ref>؛<ref>[[ویژه:تفاوت/18546954/19095988|استفاده از پیشوند سید]]</ref>
همچنین سید با اسم کوچک فاصله دارد و چسبیده نوشته نمی‌شود.<ref>بر پایه [[ویژه:تفاوت/18546954/19095988|این بحث و اجماع]]</ref>
 
== موارد آتی ذکر نام فرد ==