باز کردن منو اصلی

تغییرات

|-
| ۲۶ || [[مسعود کرباسیان]] || [[وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران|وزیر امور اقتصادی و دارایی]] || [[خدیجه ربیعی فرادنبه]] || ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ || ۲۰۰|| ۱۰۶|| ۵۲|| ۸ ||عدم راه اندازی پروژه طرح جامع مالیاتی در ۱۱ سال گذشته
|-
| 27 || [[حسن روحانی]] || [[ریاست جمهوری|رئیس جمهور دولت دوازدهم جمهوری اسلامی ایران]] || [[ کوروش کرم پور، دهقان، ذالنور، نقوی حسینی، فولادگر، فرهنگی]] || 6 شهریور ۱۳۹۷ || ۲۰۰|| ۱۰۶|| ۵۲|| ۸ ||افزایش نرخ ارز، عدم کاهش بیکاری، رکود اقتصادی، عدم مبارزه با قاچاق
|}
 
کاربر گمنام