تفاوت میان نسخه‌های «آقا رضا خان اقبال‌السلطنه»

جز
جز
آقا رضا عکاس‌باشی '''نخستین عکاس حرفه ای ایران''' و پیش‌خدمت خاصه، ([[آجودان]] مخصوص [[ناصرالدین‌شاه قاجار|ناصرالدین‌شاه]])، حسب الامر عکسی از ملاهادی برداشت و چون ملاهادی تا این وقت، عمل عکاسی را ندیده بود و همچنین آن را مخالف قانون و براهین علمیه حکمای سلف می دید، به همین دلیل معتقد بود که چنین چیزی امکان ندارد، لذا پس از پایان عکاسی، و دیدن تصویر خودش، بسیار متعجب شد و نهایتاً این موضوع را تایید نمود.{{سرخط}}
عکاسان ایرانی اکثر روحانیون را در محل تدریس و زندگی شان عکاسی کرده اند. {{سرخط}}
می توان تصاویر این گروه را گواهی برای تأیید عکاسی از سوی مذهبمذهب، در ایران دانست.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = https://cheshmag.com/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%82/ |عنوان =بررسی تطبیقی بازنمایی ایرانیان دوره قاجار در آثار عکاسان ایرانی و خارجی | ناشر = سایت علمی هنری و نقد عکاسی جشمک|تاریخ = |تاریخ بازدید = ۳۱ اوت ۲۰۱۸}}</ref><ref>{{یادکرد خبر|نام = |نام خانوادگی = |همکاران = |پیوند = http://spacevaspace.com/photography-mollahadi-sabzevari/ |عنوان =تأملی در «عکاسی ممکن نیستِ!» ملاهادی سبزواری و علت راستین انسداد تفکر در ایران |اثر = | ناشر =spacevaspace |صفحه = |تاریخ = |بازیابی = ۳۱ اوت ۲۰۱۸}}</ref><ref>{{یادکرد خبر|نام = |نام خانوادگی = |همکاران = |پیوند = https://www.parsine.com/fa/news/84580/%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87 |عنوان =یک حکایت: ملاهادی سبزواری و دوربین ناصرالدین شاه
|اثر = | ناشر = پارسینه|صفحه = |تاریخ = |بازیابی = ۳۱ اوت ۲۰۱۸}}</ref><ref>{{یادکرد خبر|نام = |نام خانوادگی = |همکاران = |پیوند = http://www.golshanemehr.ir/article.php?id=45676 |عنوان =تأملی در «عکاسی ممکن نیست!» سخن ملا هادی وعلت راستین انسداد تفکر در ایران |اثر = | ناشر =گلشن مهر |صفحه = |تاریخ = |بازیابی = ۳۱ اوت ۲۰۱۸}}</ref><ref>{{یادکرد خبر|نام = |نام خانوادگی = |همکاران = |پیوند = http://qudsonline.ir/news/165185/%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF |عنوان =حکیمی که دوربین عکاس باشی ناصرالدین شاه را تایید کرد!
|اثر = | ناشر =قدس آنلاین |صفحه = |تاریخ = |بازیابی = ۳۱ اوت ۲۰۱۸}}</ref><ref>{{یادکرد خبر|نام = |نام خانوادگی = |همکاران = |پیوند = http://www.ettelaat.com/etiran/?p=29463 |عنوان = یاد/حکیم در مقابل دوربین - فیلسوف و عکاس |اثر = | ناشر =روزنامه اطلاعات |صفحه = |تاریخ = |بازیابی = ۳۱ اوت ۲۰۱۸}}</ref><ref>{{یادکرد خبر|نام = |نام خانوادگی = |همکاران = |پیوند = http://www.ettelaat.com/etiran/?p=30494 |عنوان =فلسفه/حکیم در مقابل دوربین-۲ - حیرت فیلسوف |اثر =محمدرضا طهماسب | ناشر =روزنامه اطلاعات |صفحه = |تاریخ = |بازیابی = ۳۱ اوت ۲۰۱۸}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://ganjineh.nlai.ir/article_2040.html |عنوان = حاج ملاهادی سبزواری از نگاه و قلم ناصرالدین شاه | ناشر =گنجینه اسناد ملی ایران |تاریخ = |تاریخ بازدید = ۳۱ اوت ۲۰۱۸}}</ref><ref>{{یادکرد خبر|نام = |نام خانوادگی = |همکاران = |پیوند = https://www.farsnews.com/news/13920327000867/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1 |عنوان =«ملاهادی سبزواری» عالمی که پیشنهاد ناصرالدین‌شاه را رد کرد+تصاویر |اثر = | ناشر =خبرگزاری فارس |صفحه = |تاریخ = |بازیابی = ۳۱ اوت ۲۰۱۸}}</ref>