تفاوت میان نسخه‌های «آقا رضا خان اقبال‌السلطنه»

جز
 
== تایید عکاسی از سوی مذهب در ایران ==
یکی از عناصر مهم شرق، مذهب است که در ایران روحانیون نماینده آن هستند. و در زمان آقا رضا خان، khlنام [[ملا هادی سبزواری]] بعنوان مهمترین دانشمند [[اسلام]]ی زمان خودش، مطرح بود.{{سرخط}}
دوره زندگی او با ورود دوربین عکاسی به ایران و حکومت [[ناصرالدین شاه قاجار]] همزمان بود.{{سرخط}}
آقا رضا خان، به دستور شاه، در سفر [[خراسان]]، مأمور گردید تا از فیلسوف ایرانی یعنی حکیم سبزواری در منزلش عکاسی کند.{{سرخط}}