تفاوت میان نسخه‌های «وزارت راه و شهرسازی»

* مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
* سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
*[https://www.cao.ir/ سازمان هواپيمايي كشوري]
*[https://www.cdtic.ir شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور]
*[https://www.airport.ir شركت فرودگاههاي و ناوبري هوايي ايران]
 
=== ادغام و جابه‌جایی ===
کاربر گمنام