باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== عناوین ترجمه‌شده به فارسی ==
تاکنون مقالاتی از این دانشنامه توسط [[مؤسسه انتشاراتی امیرکبیر|انتشارات امیرکبیر]] و زیر نظر پیمان متین، با عناوینعنوان ''از سِری مقالات دانشنامهٔ ایرانیکا'' به فارسی منتشر شده‌اند: ''انقلاب مشروطه''، ''پوشاک در ایران‌زمین''، ''ادبیات داستانی در ایران''، ''خوشنویسی'' و ''تاریخ روابط ایران و آلمان'' توسط [[انتشارات امیرکبیر]] و زیر نظر آقای پیمان متین تحت عنوان مجموعهٔ «از سری مقالات دانشنامهٔ ایرانیکا» به فارسی منتشر شده‌اند.
 
همچنینهمچنین، مقالات حوزهٔ [[ماد]] نیز تحت عنوان «''تاریخ ماد به‌گزارش دانشنامهٔ ایرانیکا''» توسط [[دانشگاه شهید چمران اهواز|انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز]] با ترجمهٔ [[شهرام جلیلیان]] و محمد حیدرزاده منتشر شده‌است.
 
== منابع ==