تفاوت میان نسخه‌های «کارگروه مهندسی اینترنت»

پیوندهای اضافه شده
(اشتباهات اصلاح شد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
(پیوندهای اضافه شده)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
|شعبهٔ مرکزی =
|محدودهٔ فعالیت = سراسر جهان
|موقعیت = کالیفرنیا،آمریکا
|افراد مهم =
|زمینه فعالیت = ایجاد استانداردهای قابل استفاده برای اینترنت به منظور بهبود قابلیت استفاده از اینترنت
کاربر ناشناس