تفاوت میان نسخه‌های «انوره دو بالزاک»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* ''کشیش دهکده'' (۱۸۴۱) ترجمه هوشیار رزم آزما، انتشارات جامی
* ''اورسولا میروئه'' (۱۸۴۲) ترجمه روشن آغاخانی تحت عنوان ''اورسولا''، انتشارات اکباتان
* ''دختردام ماهیگیرگستر'' (۱۸۴۲) یا دو برادر (دامگستردختر ماهیگیر) ترجمه سیروسرضا نویدانعقیلی انتشارات جامی، تحت عنوان ''دلشکسته''، ترجمه سیروس نویدان، انتشارات کوشش
* ''زن سی ساله'' (۱۸۴۲) ترجمه [[ادوارد ژوزف]]، انتشارات جامی
* ''آرزوهای بربادرفته'' (۱۸۳۷–۱۸۴۳) ترجمه سعید نفیسی، انتشارات امیرکبیر؛ محمدجعفر پوینده، نشر نی؛ سیروس نویدان، انتشارات درنا
۵۷

ویرایش