تفاوت میان نسخه‌های «جنگی که نجاتم داد»

ابرابزار
(ابرابزار)
{{Infobox book
| name = جنگی که نجاتم داد
| image = The War That Saved My Life.jpg
| caption =
| author = [[کیمبرلی بروبیکر بردلی]]
| illustrator =
| country = ایالات متحده
| language = انگلیسی
| publisher = Dial Books for Young Readers
| pub_date = ۲۰۱۵
| media_type = چاپی
| pages = ۳۱۶
| isbn =
| oclc =
| dewey =
| congress =
| preceded_by =
| followed_by = [[جنگی که بالاخره بردم]]
}}
 
'''''جنگی که نجاتم داد''''' {{انگلیسی|The War that Saved My Life}} یک [[داستان تاریخی|رمان تاریخی]] نوشته شده توسط [[کیمبرلی بروبیکر بردلی]] است. <ref>{{Cite web|url=http://www.kimberlybrubakerbradley.com/|title=Home - Kimberly Brubaker Bradley|last=Bradley|first=Kimberly|website=www.kimberlybrubakerbradley.com|access-date=2016-04-11}}</ref> این کتاب در سال ۲۰۱۵ توسط "Dial Books for Young Readers" منتشر شد. جنگی که نجاتم داد، کتاب افتخاری نیوبری در سال ۲۰۱۶ بود و اولین کتاب افتخار کیمبرلی بردلی بود.<ref>{{Cite web|url=http://www.ala.org/awardsgrants/war-saved-my-life|title=The War that Saved my Life {{!}} Awards & Grants|website=www.ala.org|language=en|access-date=2018-05-25}}</ref>
 
== داستان ==
آدا یک دختر ده ساله است که هرگز آپارتمان خود را در لندن ترک نکردهنکرده‌است. است.مادر مضطربش "«مام"» بیش از اندازه خجالت زده شده استشده‌است تا اجازه دهد او را به خاطر کتفوت (پا پیچیده) بیرون ببرد، اگر چه برادرش جیمی آزاد است که در هر زمانی که بخواهد بازی کند و بازی کند. آدا مجبور است روزهای خود را در یک آپارتمان یک خوابه صرف کند و تنها با یک پنجره که به او اجازه می دهدمی‌دهد دنیا را ببیند. او تمام عمر خود را می کشدمی‌کشد و می تواندمی‌تواند به سختی ایستاد. او آشپزی می کندمی‌کند و از برادر شش ساله اش جیمی مراقبت می کندمی‌کند.
 
سال ۱۹۳۹ است و جنگ جهانی دوم آغاز شده استشده‌است. دولت شروع به از بیرون بردن کودکان از لندن، برای فرار از جنگ، ارسال آنها به حومه شهر. مادر آدا نمی داندنمی‌داند که آیا او جیمی را می فرستدمی‌فرستد اما نمی خواهدنمی‌خواهد آدا را بفرستد. او به آدا می گویدمی‌گوید که هیچ کس نمیهیچ‌کس خواهدنمی‌خواهد از او مراقبت کند و از او دور نمی شودنمی‌شود. آدا تمام تابستان را صرف آموزش نحوه راه رفتن و تصمیم گیریتصمیم‌گیری برای رفتن با جیمی بدون مادری دانست.
 
وقتی آنها به حومه میمی‌روند، روند،هیچ‌کس هیچ کس نمی خواهدنمی‌خواهد آدا و جیمی را مراقبت کند، بنابراین آنها برای زندگی با یک زن به نام سوزان اسمیت فرستاده میمی‌شوند. شوند.سوزان تنها در خانه دو طبقه زندگی می کندمی‌کند و کاملاکاملاً واضح است که او بچه هابچه‌ها را نمی خواهد،نمی‌خواهد، فکر می کندمی‌کند که مناسب نیست برای مراقبت از آنها. تجربه آدا در حومه شهر بسیار متفاوت از زندگی او در لندن است. او قادر به رفتن به خارج است، با کمک سوزان اسمیت، مراقبت کننده مراقبتی که در مقابل او زندگی می کندمی‌کند در لندن جایی که از نظر جسمی و ذهنی مورد آزار قرار گرفته است،گرفته‌است، چیزهای جدیدی را یاد بگیرد. عزت نفس کم آدا مانع از قدردانی از همه چیز است که سوزان برای او انجام می دهدمی‌دهد. در حومه شهر، آدا خود را به سوار شدن بر تسویه حساب می آموزد،می‌آموزد، و خواندن و نوشتن را می آموزدمی‌آموزد.
 
بعد از چند ماه سوزان سعی می کردمی‌کرد با مادر آدا تماس بگیرد تا مجوز کار روی پا آدا را داشته باشد، مادر آدا به نظر می رسدمی‌رسد که بچه هابچه‌ها را دور کند. او آنها را به لندن می فرستد،می‌فرستد، جایی که او به یک آپارتمان جدید نقل مکان کرده، و کوره آدا را دور می اندازدمی‌اندازد. در ادامه سوء استفاده از آدا و عدم اجازه دادن به او در خارج، او علاقه مندعلاقه‌مند به مراقبت از او یا جیمی نیست و تنها آنها را نقل مکان کرد، زیرا برای او ارزان ترارزان‌تر بود. آدا با مادرش مقابله می کندمی‌کند و راه خود را برای او و جیمی به طوربه‌طور دائم با سوزان حرکت میمی‌دهد. دهد.داستان به پایان می رسدمی‌رسد با آدا و جیمی ناخواسته بازگشت اولیه کمک به اینکه قادر به زندگی با سوزان، به عنوان یک بمب زده خانه سوزان در حالی که آنها دور بودند، به طوربه‌طور کامل از بین بردن آن.{{سرخط}}داستان به پایان می رسدمی‌رسد و آدا می گویدمی‌گوید: "«پس حالا بی‌حساب شدیم"».
 
== شخصیت هاشخصیت‌ها ==
=== شخصیت هایشخصیت‌های اصلی ===
* '''''آدا اسمیت''''': شخصیت اصلی داستان. آدا یک دختر ده ساله است که هرگز آپارتمان خود را در لندن ترک نکرده استنکرده‌است و یک پا [[پاچنبری]] (پا راست) است. او توسط مادرش به صورت فیزیکی و ذهنی مورد سوء استفاده قرار گرفته استگرفته‌است. او یاد می گیردیادمی‌گیرد که پس از فرار از مادرش به خانه سوزان،یادسوزان، می گیردیادمی‌گیرد چگونه بخواند، بنویسد و با باتر (یکی از اسب هایاسب‌های بکی) سوارکاری کند.
* '''''سوزان اسمیت''''': او سرپرست تعین شده آدا و جیمی است. او در ابتدا یک شخص خوب نیست، اما می آموزدمی‌آموزد که عادت و جیمی را دوست داشته باشد و مراقبت کند.
* '''''جیمی اسمیت''''': برادر آدا. او یک پسر شش ساله است که هنگامی که او و آدا به حومه می روند،می‌روند، شور و هیجان خود را برای هواپیما می بینندمی‌بینند.
=== شخصیت های فرعی ===
*مادر آدا و جیمی: مادر بی رحم، سوءاستفاده کننده که به طور مداوم آدا را به خاطر "پا زشت"اش سرزنش می کند. در سراسر کتاب با عنوان "مام" شناخته شده است.
*مگی: دوست آدا که به مدرسه شبانه روزی می رود.آدا با مگی ملاقات کرد وقتی اسب مگی بیرون زد و آدا به او کمک کرد تا به خانه برود و به زخمش کمک کرد.
*فرد گرایمز: دوست آدا.مسئول اسبهای لیدی تورتون.
*لیدی تورتون:رئیس خدمات داوطلبانه زنان. در کتاب به عنوان "خانم صورت اتویی" شناخته می شود. همچنین مادر مگی.
*بکی:بهترین دوست سوزان، که سه سال پیش از [[ذات الریه]] فوت کرده است.
*دکتر گراهام: دکتر آدا و جیمی اسمیت.
*استیفن وایت:دوست آدا.و به آدا در ایستگاه قطار کمک می کند و او را به قطار می برد. او همچنین به سرهنگ مک فرسون اهمیت می دهد و با مادرش ترک نمی کند، برادرش یکی از دوستان جیمی است.
*کلنل رابرت مک فرسون: سرپرست جدید استیفن وایت. او کلنل [[نیروی زمینی بریتانیا]] است.
*بیلی وایت:از دوستان جیمی او برادر کوچکتر استیفن است و مدتی بعد با مادر و خواهران خود روستا را ترک می کند.
*باتر:اسب سوزان که هدیه ای از طرف بکی به سوزان بود.آدا خیلی زود عاشقش شد و یاد گرفت چگونه او را براند.
*بوریل:گربه جیمی.جیمی وقتی از مدرسه به خانه می آمد پیدایش کرد.
 
=== شخصیت هایشخصیت‌های فرعی ===
== منابع ==
* مادر آدا و جیمی: مادر بی رحم، سوءاستفاده کننده که به طوربه‌طور مداوم آدا را به خاطر "«پا زشت"» اش سرزنش می کندمی‌کند. در سراسر کتاب با عنوان "«مام"» شناخته شده استشده‌است.
{{پانویس|2}}
* مگی: دوست آدا که به مدرسه شبانهشبانه‌روزی روزی می رودمی‌رود. آدا با مگی ملاقات کرد وقتی اسب مگی بیرون زد و آدا به او کمک کرد تا به خانه برود و به زخمش کمک کرد.
* فرد گرایمز: دوست آدا. مسئول اسبهای لیدی تورتون.
* لیدی تورتون:رئیس خدمات داوطلبانه زنان. در کتاب به عنوان "«خانم صورت اتویی"» شناخته می شودمی‌شود. همچنین مادر مگی.
* بکی:بهترین دوست سوزان، که سه سال پیش از [[ذات الریه]] فوت کرده استکرده‌است.
* دکتر گراهام: دکتر آدا و جیمی اسمیت.
* استیفن وایت:دوست آدا.آدا؛ و به آدا در ایستگاه قطار کمک می کندمی‌کند و او را به قطار می بردمی‌برد. او همچنین به سرهنگ مک فرسون اهمیت می دهدمی‌دهد و با مادرش ترک نمی کند،نمی‌کند، برادرش یکی از دوستان جیمی است.
* کلنل رابرت مک فرسون: سرپرست جدید استیفن وایت. او کلنل [[نیروی زمینی بریتانیا]] است.
* بیلی وایت:از دوستان جیمی او برادر کوچکتر استیفن است و مدتی بعد با مادر و خواهران خود روستا را ترک می کندمی‌کند.
* باتر:اسب سوزان که هدیه ای از طرف بکی به سوزان بود. آدا خیلی زود عاشقش شد و یاد گرفتیادگرفت چگونه او را براند.
* بوریل:گربه جیمی. جیمی وقتی از مدرسه به خانه می آمدمی‌آمد پیدایش کرد.
 
== منابع ==
{{پانویس|2۲}}
 
[[رده:رمان‌های جنگ جهانی دوم]]