تفاوت میان نسخه‌های «جنگی که نجاتم داد»

(ابرابزار)
{{Infobox book
| name = جنگی که نجاتم داد{{سرخط}}<small>The War that Saved My Life</small>
| image = The War That Saved My Life.jpg
| caption =
| congress =
| preceded_by =
| followed_by = [[The War I Finally Won|جنگی که بالاخره بردم]]
}}