باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|محل زندگی = کرمانشاه
|پیشه = دبیر فیزیک
|مکتب =[[مارکسیسم-لنینیسم]] سوسیالیست
|مذهب =
|نهاد = [[سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران]]
۴

ویرایش