تفاوت میان نسخه‌های «قارن‌کوه»

* [[شهریارکوه]]
* [[جبال شروین]]
از زمان پادشاهی خسرو انوشیروان و به سبب حکومت خاندان قارن بر بخشی از سرزمین کوهستانی پتشخوارگر،ناحیه مذکور به کوه قارن شهرت یافت.
 
==بن‌مایه==