تفاوت میان نسخه‌های «منصور (خلیفه)»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
سبب نام گرفتن منصور به دوانقی خست بسیار وی بود.دوانقی جمع معرب دانگ پارسی است.دانگ به معنای سهم و حصه نیز بکار رفته.در لغت عرب دانگ مبدل به دانق و جمع دانق تبدیل به دوانق میشود.البته از طرفی بنا به تصریح طبری بیشترین بذل و بخشش رن نیز وی داشته به گونه ای که به هر یک از عموهایش یک هزار هزار(یک میلیون)داده بود(5)
 
== پانویس ==
5.تاریخ طبری جلد یازدهم دیجیتال
 
== منابع ==
۱۶

ویرایش