تفاوت میان نسخه‌های «مرتضی امیری اسفندقه»

(←‏نگاه منتقدان: اصلاح نویسه‌های عربی)
اسفندقه در سال ۱۳۹۶، دومین مجموعه قصاید خود را با عنوان ''سیاه مست سایه تاک'' منتشر کرد<ref>https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/01/1415887/%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF</ref>.
 
امیری اسفندقه در سال ۱۳۹۵، به عنوان دبیر هنری ششمین جشنواره شعر انقلاب منصوب شد<ref>http://www.musicema.com/node/301188</ref>.
 
==نگاه منتقدان==
[[محمدکاظم کاظمی]] درباره قصیده‌های امیری اسفندقه می‌نویسد: «تلاش مرتضی امیری برای ارائه چهره تازه‌ای از قصیده، قرین به توفیق (ولو نسبی) بوده است». او درباره «بدایع مرتضی امیری در قصیده» می‌افزاید: «در کنار زبان‌آوری ـ که تا حدودی رنگ و بوی کهن دارد ـ برخورداری از زبان محاوره امروز، به شعر او تازگی و طراوت می‌بخشد. استواری و صمیمیت شعر اسفندقه، زبان آن را برای مخاطب گیرا و جذّاب می‌کند.» کاظمی همچنین مینویسد: «همه قصیده‌های امیری، در یک حد برخوردار از ویژگی‌های بالا نیستند. در این میان، قصیده‌هایی کاملاً بدون ساختار، بدون ظرافت و رندی و نیز بدون نوآوری‌های بیانی و تصویری هم دیده می‌شوند»<ref>https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/08/1640158/%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%87</ref>.