مرتضی امیری اسفندقه: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(ابرابزار)
'''مرتضی امیری اسفندقه''' متولد ۱۳۴۵ در شهر [[تهران]]، شاعر ایرانی است. او بابت سروده‌های خود، نامزد یا برنده جایزه‌هایی چون کتاب سال، قلم زرین و کتاب فصل شده استشده‌است.
 
== زندگی‌نامه ==
امیری اسفندقه در شهر تهران زاده شد، و دوران کودکی خود را در شهر [[مشهد]] گذراند. او در این شهر، به انجمن‌های ادبی شاعرانی مانند [[مهدی اخوان ثالث]] و [[محمد قهرمان]] رفت و آمد داشت.<ref>http://www.musicema.com/node/301188#close-modal</ref>.
==زندگی ادبی==
امیری اسفندقه نخستین کتاب شعر خود را در سال ۱۳۷۳، در انتشارات حوزه هنری با عنوان ''بازوان مولایی'' منتشر کرد. این اثر شامل مجموعه‌ای از مثنوی‌های شاعر با موضوعات "«وطن»، «[[جنگ ایران و عراق]]» و «برادر شهید»ش است. دومین کتاب او، که باز هم یک مجموعه مثنوی بود، ''رستاخیز کلمات'' نام داشت که در سال ۱۳۷۷ در نشر گلچرخ منتشر شد. در سال ۱۳۸۷، انتشارات نیستان، گزیده اشعار امیری را در مجموعه «''گزیده ادبیات معاصر''» روانه بازار نشر کرد.
 
== زندگی ادبی ==
در سال ۱۳۷۸، کتاب ''این شرح شرحه شرحه'' را در نشر سفیر صبح منتشر کرد که عنوان فرعی آن ''تجلی و بررسی اجمالی رمضان در ادوار شعر پارسی'' بود. امیری اسفندقه در ۱۳۸۴، نخستین مجموعه قصاید خود را با عنوان ''چین‌کلاغ'' در نشر لوح زرین منتشر کرد که همراه با کتاب ''نوشداروی طرح ژنریک'' نوشته [[سید حسن حسینی]] و ''عصرانه در باغ رصدخانه'' اثر [[مفتون امینی]] در فهرست نهایی نامزدهای [[کتاب سال جمهوری اسلامی ایران|جایزه کتاب سال]] قرار گرفت و در نهایت از این اثر تقدیر شد<ref>https://www.isna.ir/news/8412-17179/%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%8A-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%8A</ref>. این مجموعه شعر، همچنین توانست [[انجمن قلم ایران|جایزه قلم زرین]] را برای این شاعر به ارمغان آورد<ref>http://www.ibna.ir/fa/doc/report/202330/%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86</ref>.
امیری اسفندقه نخستین کتاب شعر خود را در سال ۱۳۷۳، در انتشارات حوزه هنری با عنوان ''بازوان مولایی'' منتشر کرد. این اثر شامل مجموعه‌ای از مثنوی‌های شاعر با موضوعات " «وطن»، «[[جنگ ایران و عراق]]» و «برادر شهید» ش است. دومین کتاب او، که باز هم یک مجموعه مثنوی بود، ''رستاخیز کلمات'' نام داشت که در سال ۱۳۷۷ در نشر گلچرخ منتشر شد. در سال ۱۳۸۷، انتشارات نیستان، گزیده اشعار امیری را در مجموعه «''گزیده ادبیات معاصر''» روانه بازار نشر کرد.
 
در سال ۱۳۷۸، کتاب ''این شرح شرحه شرحه'' را در نشر سفیر صبح منتشر کرد که عنوان فرعی آن ''تجلی و بررسی اجمالی رمضان در ادوار شعر پارسی'' بود. امیری اسفندقه در ۱۳۸۴، نخستین مجموعه قصاید خود را با عنوان ''چین‌کلاغ'' در نشر لوح زرین منتشر کرد که همراه با کتاب ''نوشداروی طرح ژنریک'' نوشته [[سید حسن حسینی]] و ''عصرانه در باغ رصدخانه'' اثر [[مفتون امینی]] در فهرست نهایی نامزدهای [[کتاب سال جمهوری اسلامی ایران|جایزه کتاب سال]] قرار گرفت و در نهایت از این اثر تقدیر شد.<ref>https://www.isna.ir/news/8412-17179/%D8%A8%D8%A7با-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%8Aنگاهي-%D8%A8%D9%87به-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87حمله-%D9%8Aي-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7آمريكا-%D8%A8%D9%87به-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82عراق-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%8Aمرتضي-%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8Aاميري-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%87اسفندقه-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87مجموعه-%D9%8Aي</ref>. این مجموعه شعر، همچنین توانست [[انجمن قلم ایران|جایزه قلم زرین]] را برای این شاعر به ارمغان آورد.<ref>http://www.ibna.ir/fa/doc/report/202330/%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8Cکسانی-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86اکنون-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87برگزیده-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87جایزه-%D9%82%D9%84%D9%85قلم-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86زرین-%D8%B4%D8%AF%D9%87شده-%D8%A7%D9%86%D8%AFاند-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84جدول-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86برگزیدگان</ref>.
 
اسفندقه در سال ۱۳۹۲، مجموعه شعر ''نِماشُم'' را منتشر کرد که شامل ۸۶ قطعه شعر نیمایی، ۳۸ غزل، ۳ قطعه و ۴۰ رباعی بود. در همین سال مجموعه شعر ''دارم خجالت می‌کشم از این‌که انسانم''، را منتشر کرد که شامل مجموعه شعرهای نیمایی، قصاید و غزل‌های این شاعر، با نگاهی به [[جنگ عراق|حمله آمریکا به عراق]] است.
 
اسفندقه در سال ۱۳۹۶، دومین مجموعه قصاید خود را با عنوان ''سیاه مستسیاه‌مست سایه تاک'' منتشر کرد.<ref>https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/01/1415887/%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1دچار-%D8%B3%D9%88%D8%A1سوء-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AAتفاوت-%D8%B4%D8%AF%D9%87شده-%D8%A7%DB%8C%D9%85ایم-%D9%BE%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86پاپیون-%D8%B2%D8%AF%D9%86زدن-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1بیشتر-%D8%A7%D8%B2از-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%DB%8Cشاعری-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86برایمان-%D8%A2%D9%85%D8%AFآمد-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AFدارد</ref>.
 
امیری اسفندقه در سال ۱۳۹۵، به عنوان دبیر هنری ششمین جشنواره شعر انقلاب منصوب شد.<ref>http://www.musicema.com/node/301188</ref>.
 
== نگاه منتقدان ==
[[محمدکاظم کاظمی]] دربارهدربارهٔ قصیده‌های امیری اسفندقه می‌نویسد: «تلاش مرتضی امیری برای ارائه چهره تازه‌ای از قصیده، قرین به توفیق (ولو نسبی) بوده استبوده‌است». او دربارهدربارهٔ «بدایع مرتضی امیری در قصیده» می‌افزاید: «در کنار زبان‌آوری ـ که تا حدودی رنگ و بوی کهن دارد ـ برخورداری از زبان محاوره امروز، به شعر او تازگی و طراوت می‌بخشد. استواری و صمیمیت شعر اسفندقه، زبان آن را برای مخاطب گیرا و جذّاب می‌کند.» کاظمی همچنین مینویسدمی‌نویسد: «همه قصیده‌های امیری، در یک حد برخوردار از ویژگی‌های بالا نیستند. در این میان، قصیده‌هایی کاملاً بدون ساختار، بدون ظرافت و رندی و نیز بدون نوآوری‌های بیانی و تصویری هم دیده می‌شوند».<ref>https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/08/1640158/%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%87قصیده-%D9%87%D8%A7%DB%8Cهای-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8Cزمینی-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87درباره-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1اشعار-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8Cمرتضی-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8Cامیری-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%87اسفندقه</ref>.
 
== کتاب‌شناسی ==
=== شعرها ===
* ''هیس گل‌ها خوابند''، شهرستان ادب (۱۳۹۷)
* ''سیاه‌مست سایه تاک''، مجموعه قصاید، شهرستان ادب (۱۳۹۶)
* ''نماشم''، انتشارات جمهوری (۱۳۹۲)
* ''رستاخیز حرکات''
* ''ورمشور''، شهرستان ادب
* ''دهلی ستاره بود''، شهرستان ادب
* ''دارم خجالت می‌کشم از اینکه انسانم''، شهرستان ادب
* ''ولی دوشنبه آه''، شهرستان ادب
* چله شعر، مجمع شاعران اهل بیت
* ''کوار''، نشر تکا (۱۳۸۷)
* ''چین‌کلاغ''، مجموعه قصاید، نشر لوح زرین (۱۳۸۴)
* ''قتیل قبله''، انتشارات ضریح آفتاب (۱۳۸۰)
* ''بازوان مولایی''، حوزه هنری (۱۳۷۳)
 
=== پژوهش ===
* ''مکتوب شوق''، نگاهی به نامه‌های [[بیدل دهلوی]]، نشر تکا (۱۳۸۹)
* ''سوانح اوقات''، نگاهی به احوال و آثار بیدل دهلوی (۱۳۸۹)
* ''انجمن صبح''، نگاهی به مخمسات بیدل دهلوی (۱۳۸۹)
* ''نسخۀنسخهٔ دل''، نگاهی به رسائل نثر بیدل دهلوی همراه با گزیده‌ای از رسالۀرسالهٔ نکات (۱۳۸۹)
* ''این شرح شرحه شرحه، تجلی و بررسی اجمالی رمضان در ادوار شعر پارسی'' (۱۳۷۸)
 
== جایزه‌ها ==
* جایزه کتاب سال بابت ''چین‌کلاغ''<ref>https://www.isna.ir/news/8412-17179/%D8%A8%D8%A7با-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%8Aنگاهي-%D8%A8%D9%87به-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87حمله-%D9%8Aي-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7آمريكا-%D8%A8%D9%87به-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82عراق-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%8Aمرتضي-%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8Aاميري-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%87اسفندقه-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87مجموعه-%D9%8Aي</ref> (تقدیر شده<ref>https://www.farsnews.com/news/13901125000944/%DA%AF%D8%A7%D9%85گام-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AFبلند-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87جایزه-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8کتاب-%D8%B3%D8%A7%D9%84سال-%D8%AF%D8%B1در-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4گزینش-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%DB%8Cشاعری-%D8%A7%D8%B2از-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1تبار-%D8%B4%D8%B9%D8%B1شعر-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8انقلاب</ref>)
* جایزه قلم زرین، بابت کتاب ''سیاه‌مست سایه تاک'' (۱۳۹۷)<ref>https://www.farsnews.com/news/13970414000667/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8Cامیری-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%87اسفندقه-%D9%88و-%D8%AD%D8%B3%D9%86حسن-%D9%82%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1قلی‌پور-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87برگزیده-%D9%82%D9%84%D9%85قلم-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86زرین-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AFشدند</ref>
* جایزه کتاب فصل بابت ''ورمشور'' (۱۳۹۲)<ref>http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/181850/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8Cامیری-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%87اسفندقه-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86بهترین-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87جایزه-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8کتاب-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87خوانده-%D8%B4%D8%AF%D9%86شدن</ref>
* جایزه ادبی قدر<ref>https://www.mehrnews.com/news/757211/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8Cمرتضی-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8Cامیری-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%87اسفندقه-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87برنده-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87جایزه-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8Cادبی-%D9%82%D8%AF%D8%B1قدر-%D8%B4%D8%AFشد</ref>
* نامزد جایزه قلم زرین بابت ''دارم خجالت می‌کشم از این‌که انسانم'' (۱۳۹۳)<ref>http://www.dana.ir/news/101533.html/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87مجموعه-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1اشعار--%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84فاضل-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8Cنظری--%D9%88و--%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8Cامیری-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%87اسفندقه--%D8%A8%D9%87به-%D8%AF%D9%88%D8%B1دور-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8Cنهایی-%D9%82%D9%84%D9%85قلم-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86زرین-%D8%B1%D9%81%D8%AAرفت</ref>
* نامزد جایزه کتاب سال بابت ''دهلی ستاره بود''<ref>http://honarcredit.ir/newsDetails?ID=82</ref>
 
== پانویس ==
{{پانویس}}
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:امیری اسفندقه، مرتضی}}
 
[[رده:افراد زنده]]
[[رده:اهالی تهران]]
۱۵٬۰۰۸

ویرایش