باز کردن منو اصلی

تغییرات

Svg version (GlobalReplace v0.6.5)
|symbol = نشان ملی جمهوری سوسیالیستی قزاقستان شوروی
|symbol_type = نشان ملی
|image_map = Soviet Union - Kazakh SSR map.svg
|image_map_alt =
|image_map_caption =