باز کردن منو اصلی

تغییرات

* قهرمانی زیر 21 ساله های اروپا: 1994, 1996
 
=== شخصی: ===
 
* [[جایزه پیچیچی]]: 1997–98
۱۳۳

ویرایش