باز کردن منو اصلی

تغییرات

* [[۲۵ بهمن]] - [[امیرحسین جهانبگلو]]، پژوهشگر ایرانی حوزه فلسفه، اقتصاد و تاریخ (درگذشت [[۱۳۷۰ (خورشیدی)|۱۳۷۰]])
* [[۲۵ بهمن]] - [[خلیل طهماسبی]]، عضو گروه فدائیان اسلام و قاتل رزم‌آرا (درگذشت [[۱۳۳۴ (خورشیدی)|۱۳۳۴]])
* [[7 اسفند]] - '''[[دلکش]]''' : خواننده معروف موسیقی ایرانی.(درگذشت[[۱۳۸۳]])
* [[۱۲ اسفند]] - [[علی‌اصغر خبره‌زاده]]، مترجم ایرانی (درگذشت [[۱۳۸۷ (خورشیدی)|۱۳۸۷]])
* [[۲۲ اسفند]] - [[میر احمد تقوی]]، عالم دینی
کاربر گمنام