باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|پیش از = [[عثمان]]
|فرزندان =[[عبید الله بن عمر]]، [[زید بن عمر]]، [[عبدالله پسر عمر|عبدالله بن عمر]]، عاصم، [[حفصه]]، عبدالرحمن، عیاض، فاطمه، رقیه
|پدر = [[خطاب بن نفیل]]
|مادر = حنتمة بنت هشام بن المغیرة
|دودمان = [[خلفای راشدین]]