تفاوت میان نسخه‌های «موگلی: افسانه جنگل»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{جعبه فیلم
| عنوان= موگلی
| تصویر=https://goo.gl/images/1kQxWw
| تصویر=https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=&url=http%3A%2F%2Fcinemapress.ir%2Fnews%2F97995%2F%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2586-%25D9%25BE%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2588%25DA%25AF%25D9%2584%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25DA%25AF%25D8%25B4%25D8%25AA-%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B2%25D8%25A7%25D9%2586&psig=AOvVaw2eKiXWshpSyQ9YKdhQwiKX&ust=1536993128831507
| زیرنویس=
| کارگردان= [[اندی سرکیس]]
۵۷

ویرایش