تفاوت میان نسخه‌های «چهارلنگ»

بدون خلاصه ویرایش
[[کیان ارثی]] یا کیانرسی، از ۲۵ طایفه تشکیل می‌شود:
* [[برون]]
* [[زنگنه]]
* [[تمبی گلگیر|تمبی]]
* [[ایل زنگنه|کرد زنگنه]]
* [[بساک]]
* [[فولادوند]]
*[[سالاروند]]
* [[عبدالوند]]
* [[حاجی‌وند]]
 
==== فولادوند ====
[[فولادوند]] به 4۵ تیره تقسیم می‌شود:
* هیودی
*[[ سالاروند]]
*[[قائد خانجمالی]]
* خانه جمالی
* خان قائد
* خانه قاید
* گراوند
 
'''[[سالاروند]]'''
 
*مدواور (مداوور-مدوئیر-مدباور)
*سیرمی (سورمه‌ای-سیرمئی)
*درویش (دورش)
*خواجه (جرویل)
*شاهون (شاوون-شعبان)
*لمیسی (لمیس)
*گرپی
*گرگر
*حیدروند
*کائدوند
*میر
*خلیلی
*قلندر
*حله ور
*رستم (رستمی)
 
==== عبدالوند ====