باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏تقسیمات کشوری: روستا پلان درسال 1396 به شهر پلان تغییر یافته است
| rowspan="1" |[[بخش پلان|پلان]]
| rowspan="1" |[[پلان|پلان]]
| پلان
| ****
|[[دهستان پلان|پلان]]
|[[پلان]]
کاربر گمنام