تفاوت میان نسخه‌های «نوآم چامسکی»

* تلاش آمریکا برای حاکمیت جهانی- ترجمهٔ ضیا خسروشاهی- انتشارات درسا (۱۳۸۷)
* جاه طلبی‌های امپراتوری - ترجمهٔ ضیا خسروشاهی- انتشارات درسا (۱۳۸۷)
* دولت‌های فرومانده - ترجمهٔ [[اکرم پدرام‌نیاپدرام‌ نیا]] - انتشارات افق (۱۳۸۷)
* ایالات شکست خورده: سوء استفاده از قدرت و حمله به دموکراسی - ترجمهٔ یعقوب نعمتی وروجنی - انتشارات جام جم (۱۳۸۷)<ref>[http://mail.aftab.ir/articles/politics/world/c1c1235891247_america_p1.php ایالات شکست‌خورده]</ref>
* اشغال -(۱۳۹۰) (Occupy)<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Occupy_(book)</ref>