تفاوت میان نسخه‌های «فهرست اعضای شورای نگهبان»

;# فقها
 
اعضای شورای نگهبان1397
 
# [[احمد جنتی]] (دبیر)
 
;حقوقدانان
# [[نجات‌الله ابراهیمیان]]
# [[سام سوادکوهی‌فر]]
# [[محسن اسماعیلی]]
# [[محمدرضا علیزاده]] (درگذشت) ←[[سیامک ره پیک]] از ۹ مرداد ۱۳۹۷
# [[سید فضل‌الله موسوی]]
# [[عباسعلی کدخدایی]]