تفاوت میان نسخه‌های «شهرستان ویلیامسون، تنسی»

بدون خلاصه ویرایش
|founded date=October 26
|named for=[[Hugh Williamson]]
|seat wl=[[فرانکلینفرانکلین، تنسی]]
|largest city wl=فرانکلین
|area_total_sq_mi=584۵۸۴
|area_land_sq_mi=583۵۸۳
|area_water_sq_mi=1.2
|area percentage=0.16%
|census estimate yr=2012۲۰۱۲
|pop=192911۱۹۲۹۱۱
|density_sq_mi=313.7
|density_km2=