باز کردن منو اصلی

تغییرات

* {{RUS}} هلیکوپتر [[میل-۱۷]]
* {{IRN}} قایق پرنده باور
*{{IRN}} شاهد285C
*{{IRN}} شاهد278
*{{USA}} بل206جت رنجر
 
=== تسلیحات ضد کشتی ===
کاربر گمنام