تفاوت میان نسخه‌های «بابل (دولت‌شهر)»

جز (ربات: جایگزینی پیوند جادویی شابک با الگو شابک)
[[نبوکدنصر]] همچنین باغهای معلق بابل را نیز ساخت که یکی از عجایب هفت‌گانه دنیای قدیم بود. گفته می‌شود که دلیل ساخت این باغها این بود که همسر نبوکدنصر که [[آمیتیس]] نام داشت از سرزمین ایران بود و برای کوه‌های بلند ایران دلتنگی می‌کرد. از این رو نبوکدنصر دستور داد این باغها را برای جلوگیری از دلتنگی او بنا کنند؛ ولیکن به دلیل اینکه هیچ آثاری از بابل باغی نمانده‌است محل این باغها مورد اختلاف است و بعضی اعتقاد دارند که این باغها در [[نینوا]] بوده‌اند.
 
=== بابل در تسلط پارسیانایرانیان ===
در سال ۵۳۹ قبل از میلاد [[کورش|کوروش بزرگ]] هخامنشی شاهشاهنشاه پارسیانایران، بابل را در جنگ اپیس شکست داد. به دلیل اینکه بابل بر روی رودخانه بنا شده بود تنها یک راه برای ورود به آن وجود داشت و بقیه دیوارها بر روی رودخانه بود. در زیر آب دروازه‌های فلزی برای جلوگیری از ورود دشمنان وجود داشت. کوروش و سربازانش مسیر آب رودخانه فرات را منحرف کرده و سربازان پارسی از زیر دیوارها وارد شهر بابل شدند. این داستان توسط [[هرودت]] به‌طور مفصل نقل شده‌است و در انجیل عهد عتیق نیز آیه‌ای در مورد آن وجود دارد.<ref>هرودت، کتاب اول، بخش 191.</ref>
 
کوروش سپس دستوری صادر کرد که به کسانی که زندانی بودند از جمله یهودیان اجازه داد به سرزمین خود بازگردند و دوباره [[معبد اورشلیم]] را بازسازی کنند.<ref>http://www.britishmuseum.org/the_museum/news_and_press/statements/cyrus_cylinder.aspx</ref>
 
در زمان کوروش و جانشین او داریوش بابل به یکی از ساتراپهایشهرب‌ها امپراتوری(ساتراپی‌های) شاهنشاهی هخامنشی تبدیل شد. در این زماندانش‌های علومگوناگونی مختلف نظیرچون [[ستاره‌شناسی]] و ریاضیات گسترش یافت. این شهر یکی از پایتختهای امپراتوریپایتخت‌های هخامنشیان بود.
 
گفته می‌شود بابل چهار ماه در سال خواروبار [[دربار]] هخامنشی را تأمین می‌کرده و احتمالاً پایتخت زمستانی هخامنشیان اولیه بوده‌است؛ به این خاطر شمار فراوانی از ایرانیان در سمت‌هایی مانند قاضی، مقام حکومتی، و از دوره پیش از [[داریوش یکم]]، به عنوان مالک و زمیندار در بابل مسکن گزیدند. بابل احتمالاً مهم‌ترین شهر شاهنشاهی ایران در آن زمان به‌شمار می‌آمده و در اوایل دهه ۴۹۰ پیش از میلاد کاخ تازه‌ای برای ولیعهد ایران در این شهر ساخته شد.<ref>Arberry, A. J. , and Ilya Gershevitch. 2010. The Cambridge history of Iran. Vol. 2 Vol. 2. Cambridge: Univ. Press. p.237</ref>
شاهان هخامنشی در ابتدا تلاش کردند که برنامه‌های مذهبی ایجاد شده برای خدای [[مردوک]] را ادامه دهند؛ ولیکن در زمان داریوش سوم مالیاتهای بالا و فشار جنگهای پشت سر هم، باعث از رونق افتادن و خراب شدن زیر ساختهای بابل شد. در این زمان شورشهای زیادی علیه هخامنشیان شد که از جمله در ۵۲۲ قبل از میلاد، ۵۲۱ قبل از میلاد و ۴۸۲ قبل از میلاد بود؛ ولیکن [[شاهان هخامنشی]] تمامی این شورشها را سرکوب کردند و این شهر تا زمان حمله [[اسکندر مقدونی]] در دست آن‌ها باقی‌ماند.<ref>http://www.wsu.edu:8080/~dee/MESO/PERSIANS.HTM</ref>
 
شاهانشاهنشاهان هخامنشی در ابتدا تلاش کردند که برنامه‌های مذهبی ایجاد شده برای خدای [[مردوک]] را ادامه دهند؛ ولیکن در زمان داریوش سوم مالیاتهایمالیات‌های بالا و فشار جنگهای پشت سر هم، باعث از رونق افتادن و خراب شدن زیر ساختهای بابل شد. در این زمان شورشهای زیادی علیه هخامنشیان شد که از جمله در ۵۲۲ قبل از میلاد، ۵۲۱ قبلپیش از میلاد و ۴۸۲ قبل از میلاد بود؛ ولیکن [[شاهان هخامنشی]] تمامی این شورشها را سرکوب کردند و این شهر تا زمان حمله [[اسکندر مقدونی]] در دست آن‌ها باقی‌ماند.<ref>http://www.wsu.edu:8080/~dee/MESO/PERSIANS.HTM</ref>
 
=== در زمان یونانیها ===
۱۴۶٬۰۴۰

ویرایش