تفاوت میان نسخه‌های «محمدقاسم ظهیرالدوله»

بدون خلاصه ویرایش
'''محمدقاسم خان ظهیرالدوله'''، داماد [[فتحعلیشاه قاجار]] و پسر [[امیرسلیمان خان قاجار قوانلو]] اعتضادالدوله (نظام الدولهنظام‌الدوله) و شاه‌بیگم‌خانم زند (دختر [[بسطام خان زند]]) بود. محمدقاسم خان همچنین پدر [[ملک جهان خانم]] معروف به [[مهدعلیا]]، مادر [[ناصرالدین شاه قاجار]] بودبوده است.
 
در سال ۱۲۲۷ هجری قمری، فتحعلی شاه، او را به همراه جمعی از فرماندهان و سرکردگان خود، برای سرکوب [[عبدالله پاشا]]، والی [[بغداد]] فرستاد. [[محمدعلی میرزا دولتشاه]] و یوسف‌خان گرجی نیز در این سفر جنگی او را همراهی می کردند. این سرکوب پیش از آنکه درگیرد، با میانجی‌گری [[جعفر کاشف‌الغطا]] با مذاکره مرتفع شد.<ref name=namdaran>{{یادکرد|کتاب=نامداران اراک|نویسنده =حسن صدیق|ناشر =نشر کارا|کوشش=محمدرضا محتاط|صفحه=۹۱|سال=۱۳۷۲}}</ref>