تفاوت میان نسخه‌های «هما ناطق»

←‏کتاب‌شناسی: اصلاح فاصله مجازی
(←‏زندگی‌نامه: اصلاح فاصله مجازی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(←‏کتاب‌شناسی: اصلاح فاصله مجازی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* ۱۳۴۹- چهره استعمارگر، چهره استعمارزده نوشته آلبر ممی
* ۱۳۵۲- از ماست که بر ماست مجموعه مقالات تاریخی
* ۱۳۵۳- آخرین روزهای [[لطفعلی خانلطفعلی‌خان زند]]، نوشته هارفورد جونز ترجمه با همکاری جان گرنی
* ۱۳۵۴- روزنامه قانون میرزا ملکم خان
* ۱۳۵۶- افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار (با همکاری [[فریدون آدمیت]])
۲۵۵

ویرایش