تفاوت میان نسخه‌های «فدراسیون وزنه‌برداری ایران»

جز
|تعداد داوطلبان =
|شعار =
|وب‌گاهوبگاه = {{URL|http://www.iriwf.ir}}
|نام پیشین =
}}
'''فدراسیون وزنه‌برداری جمهوری اسلامی ایران'''(مخفف انگلیسی: IRIWF) یک مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی در ایران است که امور مربوط به [[وزنه‌برداری]] در ایران را اداره می‌کند.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://rc.majlis.ir/fa/law/show/121941 |عنوان =اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران | ناشر =مرکز پژوهش‌های مجلس |تاریخ =۵ تیر ۱۳۸۱|تاریخ بازدید = ۲۹ تیر ۱۳۹۴}}</ref> دوره ریاست این فدراسیون مانند دیگر فدراسیون هایفدراسیون‌های ورزشی ایران 4۴ ساله می باشد می‌باشد. علی مرادی در اردییهشت 1394۱۳۹۴ به مدت 4۴ سال به عنوان رییسرئیس فدراسیون وزنه برداریوزنه‌برداری جانشین حسین رضازاده شد .
 
== [http://iwfir.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87تاریخچه تاریخچه :] ==
از زمانی که ورزش زورخانه ای به ایران آمد برای آماده سازیآماده‌سازی کشتی گیران و تقویت و پرورش عضلات آنان از یکی از وسائل باستانی که امروز هم مرسوم است و وزنه هاییوزنه‌هایی که به شکل گلوله هایگلوله‌های توپبود است استفاده می شدمی‌شد.
 
بنا بر صحبت هایصحبت‌های اکثر پیشکسوتان نیز بعضی از پهلوانان قدیم مانند حسام علاقه مفرطی برای بلند کردن وزنه هایوزنه‌های سنگین داشتند و تمایل بسیار زیادی نشان می دادند می‌دادند. این عمل از دو جهت مورد استقبال پهلوانان بود. اولاً حرکتی نمایشی در جهت نشان دادن قدرت و ثانیاثانیاً در جهت پرورش و قدرت عضلات استفاده می شدمی‌شد امامتاسفانه چون این اوزان ثابت بودند نمی توانستندنمی‌توانستند تغییری در آن ایجاد کنند.
 
در سال 1302۱۳۰۲ امان اللهامان‌الله پادگرنی که تحصیلاتش را در خارج از کشور به اتمام رسانده بود به تبریز آمد. در مدت 8۸ سال اقامت در آن شهر به تاسیستأسیس باشگاه اختصاصی و همچنین تعلیم وزنه برداریوزنه‌برداری در مدارس و ارتش پرداخت. از آنجایی که وی كارشناسکارشناس در ژیمناستیک و وزنه برداریوزنه‌برداری بود با استفاده از دیفرانسیل اتومبیل هالترهایی با اوزان مختلف ساخت و به وسیله آنها به تعلیم وزنه برداریوزنه‌برداری پرداخت. در همین حین بود که در باشگاه ایران تبریز هالترهای ریخته گریریخته‌گری شده و صفحه ای ساخته شد تا در دسترس علاقمندان این رشته قرار گیرد.
 
در سال 1310۱۳۱۰ پادگرنی به تهران آمد و در دانشکده افسری به تعلیم ورزش مشغول شد. حدود دو سال بعد عبدالله نادری به همراه چند تن از دوستان خود میله هالتر و صفحه خارجی تهیه کردند (در همین زمان بود که با کپی برداری از هالتر و وزنه هایوزنه‌های اروپا هالتری که وزنه در آن می چرخیدمی‌چرخید و ثابت نبود ابداع شد) و در منزل به تمرین وزنه برداریوزنه‌برداری مشغول شدند تا اینکه در سال 1317۱۳۱۷ نادری به وسیله همایونی، مدیر مسابقه هایمسابقه‌های اداره تربیت بدنی به پادگرنی معرفی شد تا به کمک هم اولین اقدامات زیر بنایی این رشته را بردارند.
 
اولین هالتر و وزنه خارجی در حدود سال 1310۱۳۱۰ و توسط نادری به وزن 110۱۱۰ پوند از هند به ایران آمد.
 
از جمله افرادی که توانست گامگام‌های های موثریمؤثری را برای ایجاد مسابقه هایمسابقه‌های رسمی این رشته در سطح داخلی بردارد باید به ابوالفضل صدری اشاره کرد که با رایزنی هایرایزنی‌های فراوان شرایط و زمینه این کار را مهیا کرد. وی با تلاش خود و کمک نادری و پادگرنی توانست در سال 1318۱۳۱۸ استارت برگزاری این رقابت هارقابت‌ها را در سطح کشوری بزند.
 
از سال 1318۱۳۱۸ تا 1321۱۳۲۱ سرپرستی این رشته ورزشی به عهده پادگرنی و آموزش و تعلیمات نیز زیر نظر ناردی اعمال می شدمی‌شد.
 
از سال 1321۱۳۲۱ تا 1325۱۳۲۵ سرپرستی مستقیم این رشته به عهده نادری گذاشته شد و برای اولین بار در کشور هیأتهیئت وزنه برداریوزنه‌برداری ایران در سال 1325۱۳۲۵ مرکب از پادگرنی، نادری، حسین عشقی و ناصر خموش تشکیل شد.
 
در سال 1325۱۳۲۵ هسته اصلی فدراسیون هافدراسیون‌ها که کپی برداری از سیستم ورزش کشورهای توسعه یافته بود در ایران پی ریزی شد که مهندس حسین صادقی به عنوان اولین رییسرئیس فدراسیون کشور منصوب شد. وی تا سال 1332۱۳۳۲ در این پست ماند و حتی توانست معاونت فدراسیون بین المللیبین‌المللی را نیز بدست آورد.
 
تا پيشپیش از وی كميته هاکمیته‌ها و گروههايیگروه‌هایی متخصص كارکار را برعهده داشتند كهکه می توانمی‌توان به خود پادگرنی و نادری اشاره كردکرد. آنها سرپرست رشته به حساب می آمدندمی‌آمدند.
 
وی در سال 1332۱۳۳۲ به ایتالیا رفت و احمد علی ابتهاج به جای وی عهده دارعهده‌دار مسئولیت فدراسیون شد. در سال 1333 فتح۱۳۳۳ اللهفتح‌الله امیر علایی جایگزین وی شد. در سال 1334۱۳۳۴ عبدالمجید بختیار مسئولیت تام این رشته را بر دست گرفت تا با استفاده از نفوذ خود و حمایت هاییحمایت‌هایی که از وی به عمل می آمدمی‌آمد دورانی شکوفا در تاریخ این رشته به یادگار بماند. رکوردهای فراوانی طی چند سال ریاست وی شکسته شد و با توجه به همينهمین پیشرفت وزنه برداریوزنه‌برداری در ایران بود که وی توانست برای دومین بار کرسی معاونت فدراسیون جهانی را به ایران اختصاص دهد.
 
شاید بتوان مهمترین فعالیت وی در طول 2۲ سال ریاستش را پایه گذاریپایه‌گذاری شالوده اساسی برای ایجاد یک فدراسیون مستقل در سطح آسیا (کنفدراسیون) و ایران را نام برد که این امر بعد از 18۱۸ سال فعالیت این رشته در ایران بوقوع پیوست.
 
بعد از وی و در سال 1337۱۳۳۷ تیمسار سرتیپ مصطفی امجدی به عنوان رییسرئیس جدید فدراسیون وزنه بردای ایران آغاز به کار کرد. در زمان تصدی وی نیز اقدامات شایسته ایشایسته‌ای از نظر کیفی و کمی به منظور کمک و پیشرفت وزنه برداریوزنه‌برداری در سراسر کشور صورت گرفت که تلاش هایتلاش‌های فراوان وی در کنگره برگزاری رقابتهای المپیک برای بدست گرفتن امور فدراسیون جهانی باعث شد تا رییسرئیس فدراسیون جهانی وقت از کار برکنار و به جای وی جانسون به عنوان رییسرئیس جدید انتخاب گردد.
 
همین تلاش هاتلاش‌ها باعث گردید تا تمامی روسای فدراسیونهای آسیایی با اکثریت قاطع آراء وی را به عنوان رییسرئیس کنفدراسیون آسیا انتخاب و معرفی نمایند. این برای اولین بار بود که دفتر كنفدراسیونکنفدراسیون آسیا به ایران انتقال یافت.
 
وزنه بردای ایران از همین سال به بعد راه خود را بطور دقیق یافت و با روسای فدراسیون متععدی که تغییر می کردندمی‌کردند فراز و نشیب هایینشیب‌هایی را نیز به همراه داشت اما قطعاقطعاً میمی‌توان توان 10۱۰ سال گذشته را تاريخ شكوفايیتاریخ وزنهشکوفایی برداریوزنه‌برداری ايرانایران ناميدنامید.
 
فدراسيونفدراسیون فعلی با جذب نيروهايینیروهایی جوان، تحصيلكردهتحصیلکرده و متخصص كهکه اكثرااکثراً از جنس وزنهوزنه‌برداری برداری نيزنیز هستند توانست نقطه عطفی را در تاريخ وزنهتاریخ برداریوزنه‌برداری ايرانایران به يادگاریادگار بگذارد.
 
اسامی كليهکلیه روسای فدراسيونفدراسیون وزنهوزنه‌برداری برداری ايرانایران از سال 1318۱۳۱۸ تا 1395۱۳۹۵:
 
امان اله پادگرنی 1318۱۳۱۸1321۱۳۲۱
 
عبداله نادری 1321۱۳۲۱1325۱۳۲۵
 
حسین صادق 1325 - 1329۱۳۲۵–۱۳۲۹
 
محمود نامجو 1329 - 1330۱۳۲۹–۱۳۳۰
 
حسین صادق 1330 - 1332۱۳۳۰–۱۳۳۲
 
احمد علی ابتهاج 1332 - 1333۱۳۳۲–۱۳۳۳
 
فتح اله امیالی 1333 - 1334۱۳۳۳–۱۳۳۴
 
عبدالمجید بختیار 1334 - 1338۱۳۳۴–۱۳۳۸
 
مصطفی امجدی ۱۳۳۸–۱۳۴۱
مصطفي امجدي 1338 - 1341
 
عبدالمجید بختیار ۱۳۴۱–۱۳۴۶
عبدالمجيد بختيار 1341 - 1346
 
مهدی نجم 1346 - 1349۱۳۴۶–۱۳۴۹
 
محمد حسن رهنوردی 134۱۳۴1350۱۳۵۰
 
مهدی رحیمی 1350 - 1351۱۳۵۰–۱۳۵۱
 
علی اصغر پیروی 1351 - 1354۱۳۵۱–۱۳۵۴
 
مسعود برومند 1354 - 1356۱۳۵۴–۱۳۵۶
 
جواد کلهر 1356 - 1357۱۳۵۶–۱۳۵۷
 
منوچهر برومند 1358 - 1364۱۳۵۸–۱۳۶۴
 
عباس علی استکی 1364 - 1365۱۳۶۴–۱۳۶۵
 
محمد رضا تقی وند 1365 - 1367۱۳۶۵–۱۳۶۷
 
سعید فائقی 1367 - 1368۱۳۶۷–۱۳۶۸
 
غلام عباس زارع میرکابادی 1368 - 1372۱۳۶۸–۱۳۷۲
 
علی مرادی 1373۱۳۷۳1385۱۳۸۵
 
بهرام افشارزاده 1385۱۳۸۵1388۱۳۸۸
 
حسينحسین رضازاده 1388۱۳۸۸ _ 1393۱۳۹۳
 
علی مرادی 1394۱۳۹۴ _ تا کنون
 
== راه اندازی وزنه برداریوزنه‌برداری بانوان ایران ==
راه اندازی وزنه برداریوزنه‌برداری بانوان ایران : از آنجایی که علی مرادی رییسرئیس فعلی این فدراسیون تجارب ارزنده ای در حوزه مدیریت ورزشی وزنه برداریوزنه‌برداری در سطح بین المللبین‌الملل داشت از اولین روز حضورش در فدراسیون وزنه برداریوزنه‌برداری در اردیبهشت سال 1394۱۳۹۴ با تشکیل کارگروهی خبره مقدمات آغاز به کار وزنه برداریوزنه‌برداری بانوان را فراهم نمود.
 
فعالیت زنان در حوزه ورزشی ایران طی سالیان اخیر افزایش چشمگیری داشته است داشته‌است. فعالیت رسمی زنان در وزنهوزنه‌برداری برداری می تواندمی‌تواند نقطه عطفی در تاریخ ورزش ایران بعد انقلاب لحاظ شود .شود؛ لذا در سال 1396۱۳۹۶ با حضور اولین نایب رییسرئیس زن (ریحانه طریقت) در این فدراسیون رسمارسماً وزنه برداریوزنه‌برداری بانوان هویت گرفت . تا اینکه با پستی و بلندی هاییبلندی‌هایی زیادی اولین تیم ملی بانوان وزنه برداریوزنه‌برداری ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان 2018۲۰۱۸ حضور پیدا کرد.
 
== کمیته‌های فدراسیون وزنه‌برداری ایران ==
* کمیته داوران ( رییس رئیس: منوچهر رضاخانی )
* کمیته آموزش و مربیان ( رییس رئیس: محسن بیرانوند)
* کمیته لیگ و مسابقات (رییس رئیس: محسن جلیلی)
* کمیته پزشکی و آنتی دوپینگ (رییس رئیس: دکتر داوود باقری)
* کمیته استعدادیابی ( رییس رئیس: امید رضایانی )
* واحد طرح برنامه و ارزیابی ( رییس رئیس: عبدالرضا نباتچیان)
* واحد روابط بین‌الملل ( رییس رئیس: مهدی خالقی)
* واحد انضباطی
* واحد روابط عمومی ( رییس رئیس: محمد جماعت)
* شورای پیشکسوتان ( رییسرئیس علیرضا شیخ الاسلامی)
* واحد حقوقی
 
== رئیسان فدراسیون ==
اسامی کلیه رؤسای فدراسیون وزنه برداریوزنه‌برداری ایران از ابتدا تاکنون به شرح زیر است:<ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.iriwf.ir/index.php/page,Posts.ListPost/cat,14/de,0 |عنوان =
تاریخچه وزنه برداریوزنه‌برداری در ایران| ناشر = وبگاه فدراسیون|تاریخ = |تاریخ بازدید = ۲۹ تیر ۱۳۹۴}}</ref>
{{چندستونه|ستون‌ها=۳}}
# امان‌الله پادگرنی (۱۳۱۸ – ۱۳۲۱ سرپرست رشته)
{{پایان چندستونه}}
 
== جستارهای وابسته ==
* [[فدراسیون جهانی وزنه‌برداری]]
 
== پانویس ==
{{پانویس}}
[[رده:فدراسیون‌های ورزشی در ایران]]
[[رده:بنیان‌گذاری‌های ۱۳۲۵ در ایران]]
[[رده:تاریخچه وزنه برداریوزنه‌برداری]]
۲۲

ویرایش