تفاوت میان نسخه‌های «سارکوم کاپوسی»

جز
replaced: ها ← ‌ها ، های ← ‌های (3)، می تواند ← می‌تواند (2)، می باشد ← می‌باشد ، یافته است ← یافته‌است، می کن با ویرایشگر خودکار فارسی
جز (replaced: ها ← ‌ها ، های ← ‌های (3)، می تواند ← می‌تواند (2)، می باشد ← می‌باشد ، یافته است ← یافته‌است، می کن با ویرایشگر خودکار فارسی)
== درمان ==
راه‌های درمان زیادی برای این بیماری وجود دارند که به شدت، پیشرفت و گسترش زخم‌ها در بدن بستگی دارند و از درمانهای موضعی شروع و به پرتو درمانی و شیمی درمانی می‌رسند.
در بسیاری از موارد، استفاده از داروهای ضدویروس گروه HAART بهترین راه برای درمان سارکوم کاپوزی فعال میمی‌باشد باشد. این روش ممکن است حتی ضایعات پوستی را نیز از بین ببرد. 
از سایر روشها می‌توان برداشت مستقیم، رادیو تراپی، پرتو درمانی، شیمی درمانی، کرایو سرجری، تزریق وین کریستین و … نام برد.
 
درمان موضعی : اگر تنها تعداد اندکی ضایعات پوستی دارید، ممکن است تصمیم بگیرید که آنهاآن‌ها را حذف کنید. این کار سارکوم کاپوزی را درمان نمی کند،نمی‌کند، اما تا حد زیادی می تواندمی‌تواند ظاهر شما را بهبود بخشد. این کار می تواندمی‌تواند به یکی از این روش هاروش‌ها انجام شود:
 
انجماد با نیتروژن مایع
درمان با ژل پنرتین (رتینوئیک اسید)
 
شیمی درمانی فراگیر برای درمان سارکوم کاپوزی که به  اندام هایاندام‌های مختلف گسترش یافته استیافته‌است بکار می‌رود.
 
== سارکوم کاپوسی در ایران ==
از آنجایی که شیوع بیماری ایدز در ایران بالا است و افراد زیادی خصوصا در سالهای اخیر به آن مبتلا هستند،که عده بسیاری از آنهاآن‌ها از بیماری خود اطلاعی ندارند ضمن اینکه متاسفانه به دلیل سیاست هایسیاست‌های غلط نظام حاکم بر ایران امکان آموزش صحیح به مردم در خصوص راه هایراه‌های انتقال بیماری وجود ندارد، می‌توان گفت که این سرطان در ایران رو به افزایش است .
 
== پانویس ==
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش