تفاوت میان نسخه‌های «ماکروفاژ»

جز (←‏ماکروفاژ ها به قلب کمک میکنند تا ضربان بهینه ای داشته باشد!!: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه، replaced: ها ← ‌ها ، با ویرایشگر خودکار فارسی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
'''درشت‌خوارها''' یا '''ماکروفاژها''' {{به انگلیسی|Macrophage}} [[سلول|سلولهایی]] دارای قدرت [[بیگانه‌خواری]] هستند که سلولهای فرسوده و بقایای سلولی و [[ریزسازواره]]‌ها را به درون خود کشیده و توسط [[آنزیم]]‌های [[لیزوزوم|لیزوزومی]] ازبین می‌برند. [[منوسیت]]ها با پدیدهٔ [[دیاپدز]] از خون خارج می‌شوند و وارد بافت‌ها می‌شوند و ماکروفاژها را به وجود می‌آوردند. درشت‌خوارها بطور غیر مستقیم در حفظ و ترمیم و بطور مستقیم در دفاع از بدن دخیل هستند. درشت‌خوارها در [[مغز استخوان]] ساخته می‌شوند. درشت‌خوار آزاد دارای [[هسته|هسته‌ای]] لوبیایی و خارج از مرکز و [[سیتوپلاسم|سیتوپلاسمی]] وسیع و حاوی اجسام باقی‌مانده می‌باشد که آنها را به سادگی از [[فیبروبلاست]]‌ها قابل تشخیص می‌سازد. علاوه بر درشت‌خوارهای [[بافت همبند]]، سایر بافت‌ها و اندام‌ها نیر دارای یاخته‌هایی با ویژگی‌های درشت‌خوارها می‌باشند که نام‌های گوناگونی به آنها داده می‌شود. برای نمونه، این یاخته‌ها را در [[کبد]] به نام کوپفر، در ریه به نام درشت‌خوارهای ریوی، در بافت عصبی مرکزی به نام [[میکروگلیال]] و در ارگانهای لنفی به نام درشت‌خوارهای دیواره سینوزوئیدی می‌نامند.
 
== نقش جدید برای ماکرفاژ ها کشف شدماکروفاژها ==
 
=== ماکروفاژ هاکمک به قلب کمکبرای میکنند تاایجاد ضربان بهینه ای داشته باشد!! ===
مطالعات جدید نشان میدهند که ماکروفاژ‌ها برای ضربان قلب ضروری اند. که این موضوع ماکروفاژها را اهداف مناسبی برای درمان بیماری‌هایی مانند '''آریتمی''' می نماید. مطالعات انجام شده روی موش‌های فاقد ماکروفاژ نشان داد که در این حیوانات ریتم الکتریکال قلب غیر نرمال بود.
 
کاربر ناشناس