باز کردن منو اصلی

تغییرات

استفاده از الگوی مناسب برای نمایش سن
| predecessor3 = [[اسفندیار رحیم مشایی]]
| successor3 = [[روح‌الله احمدزاده کرمانی]]
| birth_date = ۱۷ فروردین ۱۳۴۸ (۵۰{{سن|۱۳۴۸|۱|۱۷|از سالتاریخ=خورشیدی}})
| birth_place = [[همدان]]
| death_date =