باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
←‏top: replaced: ها ← ‌ها ، های ← ‌های ، می باشد ← می‌باشد ، بوده است ← بوده‌است، شده است ← شده‌است با ویرایشگر خودکار فارسی
این شهرستان ۵۹ هزار نفر جمعیت دارد.<ref>[http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8702020061 خبرگزاری فارس]، خبر شماره :۸۷۰۲۰۲۰۰۶۱، بازدید: مارس ۲۰۰۹.</ref>
 
به هنگام تبدیل شدن بخش کیار به شهرستان، قسمت‌هایی از شهرستان اردل به شهرستان کیار افزوده شد. مردم شهرستان به گویش بختیاری سخن می‌گویند؛ که هرچه به سمت شهرکرد پیش می‌رویم به زبان فارسی با [[لهجه شهرکردی|گویش شهرکردی]] گرایش پیدا می‌کند این بخش از قسمت‌های خان‌نشین بختیاری بوده استبوده‌است. [[قلعه صمصام السلطنه]] به دستور نجفقلی خان مشهور به [[صمصام السلطنه]] در مرکز شهرستان کیار شهر [[شلمزار]] ساخته شده استشده‌است. این شهرستان و به ویژه [[شلمزار]] خاستگاه مشروطه ایران است.از جمله روستاهای تاریخی و محل ملاقات هایملاقات‌های پیش از مشروطیت آزادی خواهان بختیاری روستای دزک بوده که در این شهرستان میمی‌باشد باشد.اکثر این ملاقات هاملاقات‌ها در [[قلعه دزک]] اتفاق می افتاد .
 
== تقسیمات کشوری ==
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش