خطوط ششگانه: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جز (←‏شکل‌گیری و تکامل: replaced: بویژه ← به ویژه با ویرایشگر خودکار فارسی)
او از آمیختن [[خط کوفی اولیه]]، [[نسخ اولیه]] و ابتکارات جدید، خطوط ششگانه را بوجود آورد. ابتدا او خطی ساده و خوانا ایجاد کرد و آن را [[خط محقق]] نامید و قاعده‌مند کرد. سپس از آن، [[خط ریحان]] را ساخت. بعد از آن [[خط ثلث]] را از ریحان پدیدآورده و قاعده‌مند کرد. بعد از اینها به شکل دادن [[خط نسخ]] موفق شد؛ و پس از آن‌ها [[خط توقیع]] و [[رقاع]] را ابداع نمود.<ref>[http://www.cgie.org.ir/fa/publication/entryview/3300 ابن مقله، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج4 ]</ref>
 
اکثر محققین، ابن مقله را اولین مبتکر و پدیدآورنده [[خوشنویسی اسلامی]] به مثابه یک هنر می‌دانند. پس از او افرادی چون [[محمد بن سمسانی]] و [[محمد بن اسعد]] شیوه او را فرا گرفتند. سپس ''ابوالحسن علی بن هلال'' معروف به [[ابن بواب]]، این شیوه را از آن دو آموخت و یک قرن پس از ابن مقله آن‌ها را تکمیل کرد و تمام خطوطی که او پدیدآورده بود را تکامل بخشید.<ref>پیدایش و سیر تحول هنر خط، ص ۷۳</ref> سپس در قرن هفتم هجری [[یاقوت مستعصمی]] (درگذشته به سال ۶۹۸ هجری قمری)<ref>لغت‌نامه دهخدا</ref> خطاط صاحب‌نام در خط ابن بواب تحقیق و تتبع کرد. یاقوت در روش خوشنویسی اقلام ششگانه تغییراتی داد و در زیباتر کردن آن‌ها مؤثر بود. او در در روش تراشیدن قلم و قط زدن استادان پیشین تجدیدنظر کرد.<ref>پیدایش و سیر تحول هنر خط</ref> و بویژهبه ویژه خط ثلث را به کمال نهایی رسانید.
 
<small>
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش