تفاوت میان نسخه‌های «ساماودا»

جز
(ایجاد شده توسط ترجمهٔ صفحهٔ «Samaveda»)
 
'''
 
ساماودا '''Samaveda  یا '''سام‌وید '''([[زبان سانسکریت|سانسکریت]]: सामवेदसामवेद؛ ؛ ''sāmaveda ''متشکل  از ''{{IAST|sāman}}'' به معنی "سرود" ''و  ''veda به معنی "دانش") نغمه‌ها و اشعار [[ودا|وداها]] ها است. ساماودا یکی از متون متون باستانی سانسکریت ودایی و بخشی از کتاب مقدس [[هندوئیسم|آیین هندو]]  و  یکی از چهار [[وداها|ودا]]، مربوط به عبادات مشتمل بر 1,875۱٬۸۷۵ بیت یا شعر است که همه آن‌ها بجز 75 ۷۵ بیت از [[ ریگ‌ودا]]  گرفته شده استشده‌است. سه نسخه تجدید نظر شده از ساماودا و نسخه‌های خطی متفاوتی در نقاط مختلف [[هند]]  به دست ما رسیده استرسیده‌است.
 
<div style="direction: ltr;">در حالی که اعتقاد بر این است که تاریخ  تدوین قطعات اولیه به تاریخ اوایل ریگ‌ودا از  دوره‌های  پساریگ‌ودایی مانترا،  دوره‌ای از  [[سانسکریت ودایی|زبان سانسکریت ودایی]]  حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰  سال پیش از میلاد برمی‌گردد اما تقریباتقریباً معاصر با  [[آتارواودا]]  و  [[یاجورودا]] سروده شدهسروده استشده‌است.</div><ref>Michael Witzel [http://www.people.fas.harvard.edu/~witzel/canon.pdf The Development of the Vedic Canon and its Schools : The Social and Political Milieu] Harvard University</ref>
<grammarly-btn><div class="_1BN1N Kzi1t BD-0J _7_mnr MoE_1 _2DJZN" style="z-index: 2; transform: translate(511.773px, 145.455px);"><div class="_1HjH7"></div></div></grammarly-btn>
 
محتویات ساماودا به طوربه‌طور گسترده مورد ملاحظه [[Chandogya Upanishad|چاندوگیا اوپانیشاد]]  و [[Kena Upanishad|کنا اوپانیشاد]] قرار قرار گرفته و به عنوان اوپانیشادهای اصلی اصلی و یکی از شش مکتب  [[Hindu philosophy|فلسفه هندو]]  به خصوص مکتب  [[Vedanta|ودانتا]] در نطر گرفته شده استشده‌است.  اشعار و نغمه‌های ساماودا یکی از ریشه‌های اصلی  موسیقی و رقص سنتی هندی است.
<div style="direction: ltr;">در حالی که اعتقاد بر این است که تاریخ تدوین قطعات اولیه به تاریخ اوایل ریگ‌ودا از دوره‌های پساریگ‌ودایی مانترا، دوره‌ای از [[سانسکریت ودایی|زبان سانسکریت ودایی]] حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰  سال پیش از میلاد برمی‌گردد اما تقریبا معاصر با [[آتارواودا]] و [[یاجورودا]] سروده شده است.</div><ref>Michael Witzel [http://www.people.fas.harvard.edu/~witzel/canon.pdf The Development of the Vedic Canon and its Schools : The Social and Political Milieu] Harvard University</ref>
 
همچنین به عنوان '''ساما ویدا '''نامیده شده استشده‌است.<ref>John Stevenson, {{Google books|Q8VVAAAAcAAJ|Translation of the Sanhita of the Sama Veda|page=PR12}}, page XII</ref>
<grammarly-btn><div class="_1BN1N Kzi1t BD-0J _7_mnr MoE_1 _2DJZN" style="z-index: 2; transform: translate(511.773px, 287.628px);"><div class="_1HjH7"></div></div></grammarly-btn>
محتویات ساماودا به طور گسترده مورد ملاحظه [[Chandogya Upanishad|چاندوگیا اوپانیشاد]] و [[Kena Upanishad|کنا اوپانیشاد]] قرار گرفته و به عنوان اوپانیشادهای اصلی و یکی از شش مکتب [[Hindu philosophy|فلسفه هندو]] به خصوص مکتب [[Vedanta|ودانتا]] در نطر گرفته شده است. اشعار و نغمه‌های ساماودا یکی از ریشه‌های اصلی موسیقی و رقص سنتی هندی است.
<grammarly-btn><div class="_1BN1N Kzi1t BD-0J _7_mnr MoE_1 _2DJZN" style="z-index: 2; transform: translate(511.773px, 429.801px);"><div class="_1HjH7"></div></div></grammarly-btn>
همچنین به عنوان '''ساما ویدا '''نامیده شده است.<ref>John Stevenson, {{Google books|Q8VVAAAAcAAJ|Translation of the Sanhita of the Sama Veda|page=PR12}}, page XII</ref>
 
== همچنین نگاه کنید ==
<grammarly-btn><div class="_1BN1N Kzi1t BD-0J _7_mnr MoE_1 _2DJZN" style="z-index: 2; transform: translate(511.773px, 6356.6px);"><div class="_1HjH7"></div></div></grammarly-btn>
 
== جستارهای وابسته ==
* [[هندوئیسم|آیین هندو]]
* [[دین ودائی|تاریخ دین ودایی]]
* [[ریگ‌ودا]]
* [[وداها]]
 
<grammarly-btn><div class="_1BN1N Kzi1t BD-0J _7_mnr MoE_1 _2DJZN" style="z-index: 2; transform: translate(511.773px, 6470px);"><div class="_1HjH7"></div></div></grammarly-btn>
 
== منابع ==
{{پانویس|30em}}
<grammarly-btn><div class="_1BN1N Kzi1t BD-0J _7_mnr MoE_1 _2DJZN" style="z-index: 2; transform: translate(511.773px, 6534.99px);"><div class="_1HjH7"></div></div></grammarly-btn>{{reflist|30em}}
[[رده:متون هندو]]
[[رده:موسیقی هند]]