تفاوت میان نسخه‌های «تورقوزآباد»

== در رسانه‌ها ==
 
در روز ۲۷ سپتامبر سال ۲۰۱۸ میلادی (۵ مهر ۱۳۹۷) نام این منطقه در صدر اخبار جهان قرار گرفت. [[بنیامین نتانیاهو]] در سخنرانی خود در [[مجمع عمومی سازمان ملل متحد|مجمع عمومی]] [[سازمان ملل متحد]] با نمایش تصویری که مدعی شد ساختمانی در کوچه ماهر در تورقوزآباد است این ادعا را مطرح کرد که ایران تأسیسات سرّی خود را در این منطقه نگهداری می‌کند. <ref>{{یادکرد خبر|کوشش=BBC News فارسی|تاریخ=2018-09-27|عنوان=نتانیاهو با نمایش تصاویری مدعی وجود تأسیسات سرّی جدیدی در ایران شد|نشانی=http://www.bbc.com/persian/iran-45673233|زبان=en-GB|تاریخ بازبینی=2018-09-27}}</ref>
<ref>https://www.isna.ir/news/97070503230/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%84-%D8%B4%D8%AF</ref>
 
== منابع ==