باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
<!-- فرماندهان-->
 
|فرمانده ۱=[[سید علی خامنه ایخامنه‌ای]]
|برچسب فرمانده ۱=فرمانده کل قوا