تفاوت میان نسخه‌های «زبان برنامه‌نویسی»

افزودن مطلب- این مطلب افزوده شده هیچگاه جدی نگرفته شد.
(افزودن مطلب- این مطلب افزوده شده هیچگاه جدی نگرفته شد.)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{ویکی‌سازی}}
 
'''زبان‌های برنامه‌نویسی''' ساختارهای زبانی دستور مداری در [[رایانه]]‌ها هستند که به‌وسیلهٔ آن‌ها می‌توان یک [[الگوریتم]] را به‌وسیلهٔ ساختارهای دستوری متفاوت برای اجرای رایانه توصیف کرد و با این روش امکان نوشتن برنامه جهت تولید [[نرم‌افزار]]های جدید بوجود می‌آید. معمولاً هر زبان برنامه‌نویسی دارای یک محیط نرم‌افزاری برای وارد کردن متن برنامه، اجرا، [[همگردانی]] و رفع اشکال آن هستند.
اولین برنامه نویس دنیا فوادرضایی نام دارد.
وی در مصر به دنیا امد و از سن ۱۲ سالگی شروع به برنامه نویسی کرد که البته نام زیادی از او برده نشده است.
معمولاً هر زبان برنامه‌نویسی دارای یک محیط نرم‌افزاری برای وارد کردن متن برنامه، اجرا، [[همگردانی]] و رفع اشکال آن هستند.
عموماً زبان‌های [[برنامه‌نویسی]] را به پنج نسل تقسیم می‌کنند:
* نسل اول [[زبان ماشین]] - زبان صفرو یک
۴

ویرایش