باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|خویشاوندان سرشناس =
| تحصیلات =
| دین =اسلام . شیعه
| حزب سیاسی =
| سمت = عضو [[کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی]]
کاربر گمنام