تفاوت میان نسخه‌های «قهرمانی کشتی جهان ۱۹۶۹»

بدون خلاصه ویرایش
==== آزاد ====
 
{| {{MedalistTable|type=Eventرویداد}}
|-
|۴۸ kgک‌گ
|{{flagicon|IRI|۱۹۶۴}} [[ابراهیم جوادی]]
|{{flagicon|URS}} [[Roman Dmitriev]]
|{{flagicon|JPN}} [[Akihiko Umeda]]
|-
|۵۲ kgک‌گ
|{{flagicon|USA}} [[ریچارد ساندرز]]
|{{flagicon|IRI|1964}} [[محمد قربانی]]
|{{flagicon|URS}} [[Tariel Alibegashvili]]
|-
|۵۷ kgک‌گ
|{{flagicon|JPN}} [[Tadamichi Tanaka]]
|{{flagicon|USA}} [[Donald Behm]]
|{{flagicon|IRI|1964}} [[ابوطالب طالبی]]
|-
|۶۲ kgک‌گ
|{{flagicon|JPN}} [[Takeo Morita]]
|{{flagicon|IRI|۱۹۶۴}} [[شمس‌الدین سیدعباسی]]
|{{flagicon|URS}} [[Zaglav Abdulbekov]]
|-
|۶۸ kgک‌گ
|{{flagicon|IRI|1964}} [[عبدالله موحد]]
|{{flagicon|BUL|1967}} [[Enyu Valchev]]
|{{flagicon|URS}} [[نودار خوخاشویلی]]
|-
|۷۴ kgک‌گ
|{{flagicon|URS}} [[Zarbeg Beriashvili]]
|{{flagicon|USA}} [[Wayne Wells (wrestler)|Wayne Wells]]
|{{flagicon|JPN}} [[Seiji Yamagata]]
|-
|۸۲ kgک‌گ
|{{flagicon|USA}} [[Fred Fozzard]]
|بدون مدال
|بدون مدال
|-
|۹۰ kgک‌گ
|{{flagicon|URS}} [[Boris Gurevich]]
|{{flagicon|BUL|1967}} [[Rusi Petrov]]
|{{flagicon|USA}} [[Henk Schenk]]
|-
|۱۰۰ kgک‌گ
|{{flagicon|URS}} [[Shota Lomidze]]
|{{flagicon|USA}} [[Larry Kristoff]]
|{{flagicon|BUL|1967}} [[Vasil Todorov]]
|-
| +۱۰۰ kgک‌گ
|{{flagicon|URS}} [[الکساندر مدوید]]
|{{flagicon|BUL|1967}} [[Osman Duraliev]]
==== فرنگی ====
 
{| {{MedalistTable|type=Eventرویداد}}
|-
|۴۸ kgک‌گ
|{{flagicon|ROU|1965}} [[Gheorghe Berceanu]]
|{{flagicon|IRI|1964}} [[رحیم علی‌آبادی]]
|{{flagicon|URS}} [[Vladislav Kustov]]
|-
|۵۲ kgک‌گ
|{{flagicon|IRI|1964}} [[فیروز علیزاده]]
|{{flagicon|ROU|1965}} [[Cornel Turturea]]
|{{flagicon|URS}} [[Ivan Mikhailishin]]
|-
|۵۷ kgک‌گ
|{{flagicon|URS}} [[Rustem Kazakov]]
|{{flagicon|KOR}} [[An Chang-Young]]
|{{flagicon|USA}} [[David Hazewinkel]]
|-
|۶۲ kgک‌گ
|{{flagicon|URS}} [[Roman Rurua]]
|{{flagicon|SWE}} [[Roland Svensson (wrestler)|Roland Svensson]]
|{{flagicon|FIN}} [[Martti Laakso]]
|-
|۶۸ kgک‌گ
|{{flagicon|ROU|1965}} [[Simion Popescu]]
|{{flagicon|YUG}} [[Sreten Damjanovic]]
|{{flagicon|URS}} [[Yury Grigoriev]]
|-
|۷۴ kgک‌گ
|{{flagicon|URS}} [[Viktor Igumenov]]
|{{flagicon|FIN}} [[Eero Tapio]]
|{{flagicon|SWE}} [[Matti Poikala]]
|-
|۸۲ kgک‌گ
|{{flagicon|BUL|1967}} [[Petar Krumov (wrestler)|Petar Krumov]]
|{{flagicon|URS}} [[Omar Bliadze]]
|{{flagicon|YUG}} [[Milan Nenadic]]
|-
|۹۰ kgک‌گ
|{{flagicon|URS}} [[Alexander Yurkevich]]
|{{flagicon|BUL|1967}} [[Venko Tsintsarov]]
|{{flagicon|ROU|1965}} [[Niculae Negut]]
|-
|۱۰۰ kgک‌گ
|{{flagicon|URS}} [[Nikolai Yakovenko]]
|{{flagicon|BUL|1967}} [[Stefan Petrov]]
|{{flagicon|SWE}} [[Lennart Eriksson (wrestler)|Lennart Eriksson]]
|-
| +۱۰۰ kgک‌گ
|{{flagicon|URS}} [[Anatoly Roshin]]
|{{flagicon|GDR}} [[Wilfried Dietrich]]