تفاوت میان نسخه‌های «سوسیال دموکراسی»

سوسیال دموکراسی، در آغاز، دربرگیرندۀ...
(سوسیال دموکراسی، در آغاز، دربرگیرندۀ...)
{{دموکراسی}}
{{مفاهیم سوسیال دموکراسی}}
'''سوسیال دموکراسی''' یا '''مردم‌سالاری جامعه‌خواه'''،
یک [[ایدئولوژی]] سیاسی [[چپ (گرایش سیاسی)|چپ]]، در قالب سیاست کلاسیک است. حرکت سوسیال دموکراسی معاصرمعاصر، مسیر اصلاح نظام [[سرمایه داری]] را با در نظر گرفتن [[عدالت اجتماعی]] طی می‌کند.<ref>[http://www.bm.ust.hk/~ced/iea/Hong_Kong_Yingyinek_kikuldott_05june2.doc ''Socialism and the Market: Conceptual Clarification''] by [[Janos Kornai]], June 2005</ref>
 
ابتدا سوسیال دموکراسیدموکراسی، در آغاز، شاملدربرگیرندۀ انواع گرایش‌های [[مارکسیستی]] از گرایش‌های انقلابی همچون [[رزا لوکزامبورگ]] و [[ولادیمیر لنین]] تا گرایش‌های مختلفی همچون [[کائوتسکی]] و [[برنشتاین]] را شامل بود، اما بخصوص پس از [[جنگ جهانی اول]] و [[انقلاب اکتبر]] در روسیه، سوسیال دموکراسی بیشتر و بیشتر به گرایشی غیرانقلابی بدل شد.
 
تا آن جا که گرایش [[رویزیونیستی]] که [[ادوآرد برنشتاین]] نمایندگی می‌کرد، مبنی بر اینکه سوسیالیسم نه از طریق انقلاب که از طریق اصلاحات تدریجی به دست می‌آید تقریباً بر کل سوسیال دموکراسی حاکم گشت. شعار بعضی سوسیال دموکرات‌ها «نه به انقلاب، آری به اصلاح» بوده‌است. (Evolution, not Revolution)