تفاوت میان نسخه‌های «هماشاه سلطان (همسر ابراهیم یکم)»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
|image=
|caption=
|succession=[[سلطنت زنان]]
|reign=
|reign=دسامبر ۱۶۴۶ - ۱۲ اوت ۱۶۴۸
|predecessor=[[کوسم سلطان]]
|successor=[[کوسم سلطان]]
|succession1=[[خاصگی سلطان|خاصگی تلی سلطان]]
| ۱۶۴۸ =تصدی
|place of burial=[[مسجد ایاصوفیه]]، [[استانبول]]
|religion=[[اسلام]] پیش تر [[مسیحی]]
|reign-type=حکمرانی|reign-type1=حکمرانی|reign1=دسامبر۱۶۴۶۱۶۴۵ - ۱۲ اوت ۱۶۴۸}}
'''تلی‌هماشاه سلطانسلطان،''' نامهشتمین کاملش[[خاصگی (بهسلطان]] ترکیو :Devletluهمسر İsmetluعقد Hümaشده Şahو Hasekiمحبوب Sultan[[ابراهیم Aliyyetü'ş-Şân)یکم]] می‌باشدبود. هماشاهاو سلطانبعد هشتمیناخرین [[خاصگی سلطان]]بود وکه همسربه عقد شدهسلطان ودرآمد. محبوباو هم‌چنین در [[ابراهیمسلطنت یکمزنان]] بودنقش داشت.
 
== تلی‌خاصگی سلطان ==
هماشاه سلطان در سال ۱۶۳۰ به‌دنیا آمد. وی اصالتی [[چرکسی|چرکس]] داشته. هماشاه درسال ۱۶۴۵ توسط [[کوسم سلطان]] خریداری می‌شود. او در سال ۱۶۴۶۱۶۴۵ در مجلس بزمی که [[کوسم سلطان]] برپا کرده بود، شرکت کرد و مورد توجه [[سلطان ابراهیم یکم]] قرار می‌گیرد و وارد [[حرم سرای سلطان]] می‌شود. هماشاه در طول این مدت ابراهیم را شیفته خود می‌کند تا آن‌جایی که ابراهیم به‌دیگر [[خاصگی سلطان|خاصگی سلطان هایش]] بی‌توجه می‌شود.
 
[[سلطان ابراهیم یکم]] و هماشاه سلطان درمجلسی باشکوه در سال ۱۶۴۷ باهم‌دیگر ازدواج کردند و مقام هماشاه سلطان از تمامیتمام خواهرانشاهزاده‌خانم‌های ابراهیم،عثمانی ([[گوهرخان سلطان (دختر احمد یکم)|گوهرخان سلطان]]، [[عایشه سلطان (دختر احمد یکم)|عایشه سلطان]]، [[فاطمه سلطان (دختر احمد یکم)|فاطمه سلطان]] و [[خان‌زاده سلطان|خانزاده]]) و [[کایا سلطان]] بالاتر رفت و لقب [[خاصگی سلطان|تلی‌خاصگیتلی‌ سلطان]] گرفت. هماشاه،او ششمینبه زنیرقیبی بودسرسخت که بعد از [[خرم سلطان]]، [[نوربانو سلطان]]، [[صفیه سلطان]]،برای [[کوسم سلطان]] و [[عقیله خانم|عقیله سلطان]] به‌عقد سلطان درآمد. تلی‌هماشاه در زمان [[خاصگی سلطان]] بودنش دارای قدرت بسیارزیادی بود. هماشاه رقیب سرسختی برای [[تورخان خدیجه سلطان|تورخان سلطان]] بود و درسال ۱۶۴۸ تنها فرزندش شاهزاده اورخان را به‌دنیا آورد.
 
در اوت سال ۱۶۴۸ توسط شورشی که برپا شد، [[ابراهیم یکم]]، ازسلطنت خلع گردید و پسر ۶ ساله او [[سلطان محمد چهارم]] به‌سلطنت رسید،رسید بعد ازو چند روز بعد ابراهیم در زندان اعدام شد و تمامی همسرانش به‌جز [[تورخان خدیجه سلطان|تورخان سلطان]] مادر محمد چهارم به‌قصر [[ادرنه]] تبعید شدند. هماشاه همراه فرزندش به [[ادیرنه]] رفت و تمامی قدرتش را ازدست داد. در سال ۱۶۵۰ شاهزاده اورخان فوت شد. سرانجام تلی‌هماشاه سلطان درسال ۱۶۵۴ به‌علت غم فرزندش فوت شد یا خودکشی کرد و در [[مسجد ایاصوفیا]]، درکنار همسر و پسرش دفن گردید.
 
== فرزندان ==
شاهزاده سلطان اورخان (متولد ۱۶۴۸ استانبول - مرگ ۱۶۵۰ استانبول، دفن در مسجد ایاصوفیا در مقبره ابراهیم یکم)
 
== منابع ==