تفاوت میان نسخه‌های «چشم غیرمسلح»

جز
برچسب
جز
جز (برچسب)
{{بدون منبع}}
چشم غیر مسلح (Naked eye یا Unaided eye) اصطلاحی است که در اشاره به بازه [[بینایی]] انسان بدون کمک گرفتن از [[میکروسکوپ]] ، [[تلسکوپ]] و ... گفته می شود. مثلا [[قدر ظاهری]] ستارگان تا +6.5
 
{{خرد}}