تفاوت میان نسخه‌های «بابل (دولت‌شهر)»

برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
بر اساس کتاب عزرا-نهمیا شاه پارسیان [[کوروش هخامنشی]] در ۵۳۸ یهودیان را نجات داد. اسارت در بابل بر یهودیان تأثیر زیادی گذاشت و فرهنگ و دین یهودی را دچار تغییرات زیادی کرد.
 
=== درعرب اسلامها ===
لغت بابل تنها یکبار در قرآن ذکر شده‌است. هرچند که به ماجرای اسارت یهودیان در بابل بدون ذکر نام شهر اشاره می‌شود که در آن به اولین عذاب خداوند بر یهودیان نابودی معبد اول و اسارت گرفته شدن آنان توسط دشمنانشان است. همچنین خداوند از آزاد شدن یهودیان و اجازه ساخت مجدد معبد صحبت می‌کند.
 
کاربر ناشناس