تفاوت میان نسخه‌های «سی‌کی‌دی»

SKD: مخفف کلمات: Semi Knocked Down (قطعات نیمه کامل) می‌باشد؛
 
CBU: مخفف کلمات: Completely Built Unit-up (بصورت پیش ساخته) می‌باشد. CBU به خودروی کامل آماده تحویل به مشتری گفته می‌شود.
 
== پانویس و منابع ==
۱

ویرایش