تفاوت میان نسخه‌های «سیستم‌عامل»

بدون خلاصه ویرایش
* تعیین راهکارهایی برای اداره [[بن‌بست]]<ref group="یادداشت">Deadlock</ref>
* جلوگیری از [[وضعیت رقابتی]]<ref group="یادداشت">Race Condition</ref> و تداخل یا در هم قفل شدن<ref group="یادداشت">Interlock</ref> [[فرایند (رایانه)|فرایند]]ها
* جلوگیری از [[گرسنگیتداخل]]<ref group="یادداشت">Starvation</ref>
 
== سیستم‌عامل‌های فعلی ==
کاربر ناشناس